چرا زنان از ونوس

[ad_1]

کشف جدید نشان می دهد که یک زن's مغز است که به عنوان کارآمد به عنوان کامپیوتر و است که چرا ما می گویند زنان از ونوس.

کامپیوتر سریعترین و کارآمد ترین ماشین هایی که اختراع شد برای پردازش داده ها. اما به منظور رسیدن به خروجی مورد نظر از کامپیوتر و داده ها به رمزگشایی و تفسیر به ارائه بازخورد به خروجی دستگاه.

این زن از سوی دیگر متکی کمی در داخلی و خارجی خروجی برای بدست آوردن نتایج او واقعا نیاز دارد و این روند باعث می شود یک زن's مغز بسیار برتر که در مقایسه با امروز's کامپیوتر. در اینجا به همین دلیل:

مهارت های تحلیلی

به طور کلی مغز انسان, ظرفیت به اطلاعات را تجزیه و تحلیل و پس از آن تصمیم گیری بر اساس آنچه دریافت کرده بود.

زن مهارت های شناختی و توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات خاصی حتی قبل از هر گونه اطلاعات رد و بدل شده است. این فرایند شبیه به نوری دستگاه اسکن کامپیوتر.

زن می تواند در یک وضعیت و یک تقسیم دوم قضاوت و است که باعث می شود مغز پردازش فوق العاده! به حدی که تصمیم او درست است یا نادرست می تواند همیشه بحث شود اما 9 بیرون از 10 بار به دستور او دارای زمین.

به عبارت دیگر زن نمی't را برای سرگرم کردن یک مرد's مکالمه برای انجام یک تجزیه و تحلیل مناسب از او. این سوال نیز مانند درخشان شهود; چرا بسیاری از رابطه بد انتخاب ؟ نظر من این است که گاهی اوقات خود را نرم و قلب خود را و یا آنها احتمالا بیش از حد حاضر به بخشش اگر چه آنها به't به راحتی فراموش کرده ام.

با این وجود وقتی که می آید به ساخت برخی از تصمیم گیری های زنان به طور کلی خوب را انتخاب کند. در حالی که آن را ممکن است گفته شود که مردان بیش از حد شناخته شده اند را انتخاب عالی این است که بیشتر از طریق محاسبه خطر ابتلا به جای شهودی است.

اغلب آن را حس می کند اما حمل یک وزن که ممکن است عواقب وخیم است. در حالی که زنان's تصمیم گیری در بسیاری از مواقع باید کمی عواقب منفی. زنان معمولا با هدف بهبود وثیقه در حالی که کاهش تلفات.

زنان و جنگ های باستان

این کمتر تمایل به ساخت تصمیم گیری های بد است که چرا برخی از مردان اجازه همسران خود را برای تماس با عکس در هنگام روبرو شدن با مشکلات در زندگی است. تحقیقات در جنگ های باستانی نشان داده است که امپراتوران و پادشاهان به دنبال توصیه از همسران خود و در بسیاری موارد نتایج به دست آمده موفقیت است.

اغلب زنان 'احساسات دل و روده', و است که چرا آنها مورد علاقه از جمله در زمینه منابع انسانی در شرکت های بزرگ جامعه است. مردان از سوی دیگر در حال 99% منطق است. در حالی که قاطع استدلال توسط انسان باعث می شود حس مفید بودن آن محدود است و در شرایط مربوط به مشکلاتی پیچیده است که بیشتر از فقط فکری و تفکر منطقی است.

اغلب گفته است که زنان فکر می کنم از قلب خود و نه از سر خود را. در اینجا به همین دلیل:

قلب منبع body's تابع درست مثل CPU (واحد پردازش مرکزی) برای کامپیوتر. تفاوت هر چند CPU برای جمع آوری اطلاعات پردازش این داده ها و توابع منطقی مانند تشکیل ریاضی پایه فرمول و غیره. نتایج حاصل از کامپیوتر محدود است به: 'بله' یا 'هیچ'; 'در' یا 'خاموش'; '1' یا '0'.

در انسان اطلاعات دریافت شده توسط هر یک از پنج حس اندام است که پس از عبور از آن به تالاموس مغز که تفسیر و حامل پیام از طریق اعصاب. همه این انتقال ممکن است به دلیل قلب تنظیم و انتقال خون به مغز و ایدز در فرایند عقلانی از داده ره. مغز بستگی دارد یک منبع ثانویه است که به عنوان تفسیر, 'احساس یا احساسات' پس از خون اجازه می دهد به جریان بازگشت به قلب است.

در علم پزشکی این احساس دل و روده است عملکرد شناختی مغز است که به نام تفکر است.

تفکر با قلب به جای

به عنوان انسان ما تصمیم گیری همیشه منطقی و بنابراین ما با تکیه بر قلب و یا احساسات دل و روده برای تجزیه و تحلیل نهایی از هر وضعیت داده شده است. این است که در آن یک زن's شهود می آید در بسیاری از مواقع و او باعث می شود سریع و قاطع انتخاب در تقسیم ثانیه با محدود کردن داده های ورودی همه با توجه به شناختی عملکرد مغز است.

هنگامی که شما مقایسه کامپیوتر و یک زن's مغز شما را ببینید که در آن دومی است که بسیار کارآمد و قابل توجه و اغلب بی بدیل است. حالا شما ببینید که چرا ما می گویند زنان از ونوس!

[ad_2]