چرا بازار لوازم خانگی اشباع نشده است؟ (فیلم)

[ad_1]

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی: حدود 60 درصد بازار در اختیار برندهای خارجی بود اما در زمان تحریم ایران را رها کرده و مطیع سیاست های امریکا شدند.

[ad_2]

Source link