پیشنهاد مزایای TTIP و TPP در کسب و کار برون سپاری و ادغام

[ad_1]

در به سرعت در حال جهانی شدن محیط زیست در قرن 21 که در آن تقریبا همه کسب و کار در عمل آن را تبدیل به طور فزاینده دشوار است برای حفظ یک مزیت رقابتی در حالی که همچنین سودآور بودن. به عنوان بسیاری از شرکت های رسیدن به مشتریان و کسب و کار به تقویت زیرا از اینترنت و به طور فزاینده ای در ارتباط بودن جامعه آن را امری ضروری تبدیل شده است که شرکت های کاهش هزینه ها و صرفه جویی در هر کجا که آنها می توانند. یکی از راه های است که بسیاری از کسب و کار در حال مقابله با این محیط جدید است که توسط برون سپاری عملیات به کشورهایی که قوانین کار و استانداردهای نظارتی اجازه می دهد برای بیشتر و انعطاف پذیری. اگر چه ایالات متحده موانع تجاری که تا حد زیادی محدود توانایی های کسب و کار به استفاده از این تجارت آتلانتیک و مشارکت سرمایه گذاری (TTIP) و مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) ایستاده به لغو این موانع و باز کردن دسترسی به این فرصت ها در خارج از کشور.

مزایای به دنبال خارج بازارهای ما هستند یکی از استراتژی های کلیدی است که شرکت ها برای پیاده سازی به منظور کاهش هزینه ها و مدیریت سربار خطرات. با عبور از TTIP و TPP وجود دارد بسیاری از موانع است که به سقوط از قبیل تنظیم مقررات و استانداردها در طراحی محصول و تعرفه ها. این به این معنی است که اثرات مثبت اقتصادی است که این توافق نامه می تواند در اقیانوس آرام و اطلس مناطق مانند افزایش استاندارد زندگی آن را نیز اجازه می دهد تا دسترسی به مهم زنجیره تامین گزینه های است که تا حد زیادی هزینه ها را کاهش دهد.

با دسترسی به این بازار بدون تعرفه است که به طور معمول جلوگیری از برخی زنجیره تامین و عملیات آن در حال حاضر می تواند تبدیل به عملی به گسترش به این بازارهای جدید و برون سپاری برخی از فرآیندهای. به عنوان بسیاری از کشورها (به خصوص حاشیه اقیانوس آرام سازمان ملل) دسترسی بیشتر به مواد خام و بازار کار از آنچه در دسترس است در ما برون سپاری عملیات غیرضروری به این کشور است که توانایی به کاهش هزینه های حمل و نقل در حالی که همچنین کارآمد یکپارچه سازی جدید زنجیره تامین گزینه را به یک کسب و کار استراتژی است. این به این معنی است که با گزینه ای برای ساده کردن کسب و کار قادر خواهد بود به کاهش مدت زمان لازم برای واکنش نشان می دهند به بازار و رقابتی تر تبدیل شده به این دلیل انعطاف پذیری.

یکی دیگر از مزایای این توافق نامه برای کسب و کار است که آنها را به گزینه ای برای برون سپاری غیرضروری توابع از عملیات خود را. چه این به این معنی است که به عنوان شرکت رشد به ملاقات و یا ارائه کالا و یا خدمات در بسیاری از مناطق خود را از مهارت (به عنوان مثال حمل و نقل و یا خدمات به مشتریان) کشیده شدن و کاهش ارزش برای عملیات خود را. یک راه برای مقابله با این موضوع بسیار مهم خواهد بود توسط برون سپاری عملیات غیرضروری به شرکت های است که می تواند ارائه خدمات در هزینه های پایین در حالی که اصلی کسب و کار است که قادر به حفظ تمامیت خود را از آن کسب و کار است. این نه تنها باعث کاهش سرمایه گذاری در معرض خطر است که کسب و کار در یک سرعت در حال تحول, اقتصاد, اما همچنین می دهد کسب و کار توانایی تمرکز بر صلاحیتهای اصلی خود. این صلاحیتهای هسته بسیار مهم برای یک شرکت منحصر به فرد و ارائه حیاتی مزیت رقابتی است.

هنگامی که شرکت های استفاده از مزایای ارائه شده از TPP و TTIP آنها نه تنها افزایش رقابت خود را, اما همچنین انعطاف پذیری خود را برای پاسخ به تغییرات در معرض خطر از سرمایه گذاری و زنجیره تامین لجستیک. با سرمایه گذاری در این موافقت نامه برای ارائه به صنایع داخلی به طور فزاینده رقابتی جهانی, اقتصاد, کسب و کار ایالات متحده می تواند به کاهش خطرات و استفاده از منابع بیشتر کارآمد است که در آن هر دو بخش های کلیدی از در حال توسعه یک مزیت رقابتی استراتژی و رضایت ذینفعان سازمانی.

[ad_2]