پزشکی رونویسی – کد اخلاق

[ad_1]

بهداشت و درمان ضروری است خدمات همراه با دیگر نیازهای اساسی مانند هوا و آب و غذا و پوشاک و مسکن. در نتیجه عمل بهداشت و درمان نیاز است که متخصصان مراقبت های بهداشتی و دیگر نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان تحت یک کد دقیق از اخلاق است.

رونویسی پزشکی یک حرفه است ارتباط تنگاتنگی با صنعت بهداشت و درمان در هر دو تجاری و عملیاتی جنبه های مستند بیمار-بهداشت حرفه ای روبرو می شوند.

انجمن برای بهداشت و درمان مستندات صداقت (AHDI) آمده است تا با راهنمای رفتاری برای بهداشت و درمان مستندات حرفه ای. کد اخلاق پزشکی رونویسی حرفه ای به شرح زیر است:

 1. حفظ محرمانه بودن تمام اطلاعات بیمار از جمله اما نه محدود به همکار بررسی بهبود کیفیت و مدیریت ریسک پروتکل با تلاش ویژه برای حفظ امنیت اطلاعات در ارتباطات الکترونیکی.
 2. پیاده سازی و حفظ استانداردهای حرفه ای رونویسی عمل. احترام به حقوق و کرامت همه افراد است.
 3. ادامه رشد حرفه ای افزایش دانش و مهارت از جمله آموزش مداوم شبکه با همکاران حرفه ای خواندن و صدور گواهینامه.
 4. در تلاش برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع
 5. ورزش صداقت در شیوه های حرفه ای از جمله کار و یا حرفه ای با تجربه, اعتبار, وابستگی, بهره وری, گزارش, صدور صورت حساب هزینه و پرداخت شیوه های.
 6. مطابق با تمام قوانین و مقررات و استانداردهای حاکم بر عمل از بیمار و مدارک.
 7. پرورش محیط های اشتغال است که تسهیل یکپارچگی و حرفه ای و حفاظت از اطلاعات بیمار.
 8. در تلاش برای پیشبرد اهداف و مقاصد کانون و کار برای پیشرفت خوب و حرفه ای.

این کد اخلاق گذاشته شده توسط AHDI برای اعضای انجمن به عنوان دستورالعمل. اما این منشور اخلاقی را می توان به عنوان دستورالعمل توسط تمام اشخاص که در کسب و کار پزشکی رونویسی.

بر اساس کد اخلاق پزشکی ارائه دهنده خدمات رونویسی به اجرای آن عملیات:

 • حفظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار: محرمانه بودن اطلاعات بیمار باید حفظ شود و در تمام سطوح. محرمانه بودن داده ها نیاز به نگهداری در تمام مراحل در طول انتقال در طول استفاده و در طول ذخیره سازی با استفاده از اقدامات مناسب
 • پیاده سازی و حفظ استانداردهای حرفه ای رونویسی: ارائه دهنده خدمات باید حفظ و پیاده سازی استانداردهای حرفه ای رونویسی توسط آموزش transcriptionists دقت در یک یا دو تخصص آنها را قادر به دیدار با استانداردهای دقت و زمان چرخش.
 • به طور مداوم بهبود مهارت های transcriptionists پزشکی از طریق آموزش و پرورش: ارائه دهنده خدمات آموزش باید تیم خود را از transcriptionists پزشکی به طور مداوم به روز رسانی دانش خود را در مورد آخرین تحولات در زمینه پزشکی است.
 • ارائه اطلاعات به موقع: اطلاعات به موقع باید ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات در هر زمان که مورد نیاز است.
 • ورزش صداقت در شیوه های حسابداری و مدیریت: روش صدور صورت حساب باید انجام تمام روش حسابداری اصول بودن قابل اثبات و قابل اندازه گیری تعریف پذیر و سازگار و عادلانه و صادقانه.
 • مطابق با قوانین بیمار مستندات: ارائه دهنده خدمات نیاز به آگاهی و مطابق با تمام قوانین است که به بیمار مستندات
 • پرورش فضای مناسب برای حرفه ای و اخلاق: ارائه دهنده خدمات نیاز به ایجاد فضایی که قادر است یک فضای حرفه ای است.

در حالی که برون سپاری پزشکی رونویسی مراقبت باید انجام شود به منبع یک سرویس دهنده است که می تواند نه تنها به ارائه دقیق خدمات رونویسی در موقع استفاده از تکنولوژی مناسب از طریق معنی امن و با قیمت مناسب بلکه زیر کد اخلاق به عنوان توصیه شده توسط AHDI.

[ad_2]