پزشکی برنامه نویسی حرفه

[ad_1]

استخدام در رشته های پزشکی نیاز به مسئولیت بزرگ; مهارت در خط تخصصی امور پزشکی است که بخشی اجتناب ناپذیر از همه چیز. به عنوان زمان می رود توسط یک حرفه ای در حرفه پزشکی است که تبدیل شدن به بیشتر از یک چالش و ماجراجویی و رقابت است. یکی می تواند متعلق به هر یک از رشته های علوم پزشکی.

یکی می تواند یک دکتر افسر پزشکی, دارویی, مدیر, مدیر, یک, بیمارستان, پرستار, پزشکی, transcriptor پزشکی, biller پزشکی coder و خیلی بیشتر. بسیاری از پزشکی جدید مشاغل مربوط به تولید و کسب و کار اداری و مدیریت در زمینه های پزشکی است. در میان تمام مشاغل مختلف یکی از جذاب ترین و جالب زمینه این است که از برنامه نویسی پزشکی.

حرفه پزشکی برنامه نویسی شامل استفاده مکرر از کدهای حرفی و عددی به رکورد خاص بیماری و صدمات و روش های پزشکی. این فرایند اختصاص کدهای معمولا تحت این سیستم از یک قانون خاص از برنامه نویسی که استفاده می شود در سراسر جهان از مطب و بیمارستان ها به شرکت های بیمه و آژانس های فدرال. این کد تا حد زیادی مورد استفاده توسط بیمارستان ها و خانه های پرستاری آزمایشگاه و پزشکان داخلی جمع آوری داده ها و دیگر اهداف برنامه.

از سوی دیگر شرکت های مختلف بیمه و سازمان های عمومی در رابطه با سیستم مراقبت های بهداشتی نیاز به کدهای به بازپرداخت ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی. یکی از بزرگترین خدمات این است که این کدهای ارائه شده است که آنها حتی مورد استفاده توسط سازمان بهداشت بین المللی برای پیگیری الگوهای بیماری و هزینه های مراقبت های بهداشتی را قادر خواهد ساخت که آنها را به اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از بیماری است.

[ad_2]