وزارت ورزش درباره دو ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی پاسخ‌گو باشد/ بحثی برای واگذاری آنها مطرح نیست

[ad_1]

روز گذشته که در جلسه وزارت ورزش بودیم مشخص شد ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی نه برای پرسپولیس و استقلال است و نه وزارت ورزش بلکه برای شهرداری تهران است. سازمان املاک و مستغلات شهرداری در جریان این موضوع است. بهتر است وزارت ورزش خودش درباره این ورزشگاه‌ها پاسخگو باشد.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر سندی برای مالکیت پرسپولیس و استقلال بر ورزشگاه کاظمی و امام رضا وجود دارد به ما هم نشان بدهید زیرا مالکیت این دو مجموعه در اختیار شهرداری تهران است.
ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره آخرین وضعیت واگذاری ورزشگاه‌ شهید کاظمی به پرسپولیس و ورزشگاه امام رضا (ع) به استقلال اظهار داشت: من متولی پاسخگویی نسبت به اینکه دو ورزشگاه در اختیار استقلال و پرسپولیس است نیستم و باید وزارت ورزش و جوانان در این زمینه پاسخگویی کند. آنچه اهمیت دارد در حال حاضر تنها مجموعه های شهدای گمنام و درفشی‌فر برای پرسپولیس و مجموعه مرغوبکار و کمپ حجازی برای استقلال به سازمان خصوصی سازی معرفی شده اند.

وی افزود: من نمی‌دانم بحث واگذاری این ورزشگاه ها به پرسپولیس واستقلال به چه شکلی است و از آن چگونه استفاه می‌کنند اما روز گذشته که در جلسه وزارت ورزش بودیم مشخص شد ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی نه برای پرسپولیس و استقلال است و نه وزارت ورزش بلکه برای شهرداری تهران است. سازمان املاک و مستغلات شهرداری در جریان این موضوع است. بهتر است وزارت ورزش خودش درباره این ورزشگاه‌ها پاسخگو باشد.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی درباره ایرادهای مطرح شده نسبت به واگذاری دو ورزشگاه به پرسپولیس و استقلال بیان کرد: بحثی برای واگذاری ورزشگاه کاظمی به پرسپولیس و امام رضا(ع) به استقلال وجود ندارد و این موضوع در دستور کار هم قرار نگرفته است. تنها ورزشگا‌ه‌های مرغوبکار و کمپ حجازی برای استقلال و شهید درفشی‌فر و شهدای گمنام برای پرسپولیس به سازمان خصوصی سازی معرفی شدند. اگر سندی برای مالکیت پرسپولیس و استقلال روی ورزشگاه کاظمی و امام رضا وجود دارد به ما هم نشان بدهید زیرا مالکیت این دو مجموعه در اختیار شهرداری تهران است.

شمسی ادامه داد: البته برای ورزشگاه‌های دیگر هم سند مالکیتی به سازمان خصوصی سازی ارائه نشده که این موضوع در حال انجام است. برای واگذاری ورزشگاه کاظمی به پرسپولیس و امام رضا به استقلال دستورالعملی وجود ندارد اما در یکی دو هفته آینده قطعا ورزشگاه مرغوبکار به نام استقلال و درفشی‌فر به نام پرسپولیس می‌شود و سند مالکیت برای آنها صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین مراحل قانونی ثبت مالکیت ورزشگاه شهدای گمنام به نام پرسپولیس و مرغوبکار به نام استقلال در مراحل قانونی است. باز هم تاکید می‌کنم درباره امام رضا و شهید کاظمی وزارت ورزش هیچ گونه بحثی را در امر معرفی آنها در واگذاری پرسپولیس و استقلال مطرح نکرده است. زیرا سند این ورزشگاه‌ها به نام شهرداری تهران است. احتمال دارد به باشگاه‌‌ها بگویند در ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا تمرین کنید که آن بحث دیگری است و به ما ارتباطی ندارد.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی درباره آخرین وضعیت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس عنوان کرد: در حال حاضر مراحل آماده سازی برای پذیرش بحث افزایش سرمایه باشگاه ها را انجام می‌دهیم. اگر سند مالکیت دو ورزشگاه (مرغوبکار، درفشی‌فر) را بگیریم افزایش سرمایه انجام می‌شود.

[ad_2]

Source link