هنگامی که به بالا بردن خود را به کادر پزشکی

[ad_1]

با اقتصاد به عنوان بد آن را به عنوان شیوه های پزشکی در حال نشان دادن نشانه هایی از درد و رنج. با هزینه های بالای لوازم پزشکی, قصور پزشکی, بیمه, افزایش هزینه های اجاره فقط به نام چند چیز آخرین چیزی که یک پزشک می خواهد به فکر افزایش دادن به کارکنان خود را. بیایید نگاهی به این دلیل برای دادن یک عضو ستاد جمع آوری کنید و ببینید اگر این حکم آن است.

اینها برخی از نکات را در نظر بگیرید:

 • ارزیابی هر یک از کارکنان به صورت جداگانه

 • در نظر گرفتن طول اشتغال خود

 • در نظر دادن بیشتر تعطیلات روز به جای افزایش

 • به مشوق هایی برای اینکه در زمان (کارمند می شود به انتخاب یک روز و یک ماه به ترک یک یا دو ساعت اولیه)

 • اگر شما یک کارمند بیمه biller آنها یک درصد از جمع آوری “حساب قدیمی” از زمان به زمان

 • تحقیقات دیگر همکاران و چه آنها پرداخت کارکنان خود را

 • نگاه آنلاین و یا در روزنامه برای تبلیغات و دیدن آنچه که آنها در حال ارائه به پرداخت یک مقابل دفتر کارمند دفتر دستیار پرستار ،

 • یک مجموعه در نظر بگیرید هزینه های زندگی افزایش مانند 3% – 5%

 • باید یک سیستم ارزیابی عملکرد هر 6 ماه یا بیشتر به کار ارزیابی عملکرد آن را منعکس خواهد کرد که آیا آنها سزاوار بالا بردن

 • پیدا کردن راه هایی برای کاهش در مناطق دیگر از دفتر که ممکن است پول هدر رفته و اعمال آن را به کارکنان افزایش

 • مشورت با دفتر مدیر و دیگر کارکنان به عنوان کارمند مشغول به کار به خوبی با دیگران و در کار خود

 • گفتگو با عضو هیات چگونه احساس می کنند و در مورد عملکرد آنها در طول 6 ماه گذشته یا بیشتر

 • اگر یک فرد دارای ترک شده است و یا اجازه رفتن به در نظر گرفتن که افراد وظایف و واگذاری آنها به دیگر کارکنان بنابراین به عنوان نه به استخدام کسی به جای آنها که به نوبه خود می تواند آزاد کردن پول به کارکنان افزایش

 • هفتگی کارکنان به دریافت احساس از دفتر جریان و دیدن اگر وجود دارد هر گونه مشکل مناطق که حکم یک فرد برای دریافت یک افزایش یا نه

 • نگه داشتن ارتباط خوب با کارکنان خود را به منظور مطمئن شوید که خود را با شغل خود و که شما را در درک آنها را برای کار سخت خود را

آن همیشه بهترین برای نشستن و رفتن خود را به طور کلی بودجه برای دفتر و ببینید اگر حتی امکان پذیر است به ارائه یک ، دادن کارکنان را افزایش می دهد یک راه برای نشان دادن چقدر شما قدردانی خود را از کار سخت و فداکاری است. این معمولا نتایج در این عضو هیات نشان میدهد که قدردانی در کار خود را که به نوبه خود باعث می شود بسیار سازنده تر و لذت بخش در محیط کار.

[ad_2]