همسر ناصرالدین شاه/عکس

[ad_1]

در تصویر زیر، بانو شمس الدوله یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار را می بینید.

[ad_2]

Source link