نیویورک's خوب سامری قانون – عمل خوب می رود مجازات

[ad_1]

روز دیگر یک مشتری به من گفتن یک داستان است. در حالی که در تلاش برای توصیف کسی's شخصیت او در این گفت:

“او's نوع فرد است که به پیدا کردن گسل در همه چیز شما را انجام دهد. اگر شما با فشار آهنگ فقط چند ثانیه قبل از او مورد اصابت یک سرعت لوکوموتیو او'll شما شکایت برای کبودی پای او و نشت مواد ، “

و که من را به یاد نیویورک's خوب سامری قانون امروز,'s موضوع است.

قانون مشترک: No Good Deed می رود مجازات

به طور کلی هیچ وظیفه برای آمدن به کمک کسی که در یک تصادف بوده است و نیاز به کمک های اضطراری پزشکی. اما چندی پیش اگر شما اقدام به ارائه کمک های پزشکی به کسی و botched نجات, شانس شما خواهد بود شکایت کرد. بنابراین تحصیل تماشاگران نمی't جرات تلاش نجات.

از آنجا که قانون مشترک دلسرد تماشاگران از تلاش برای ارائه کمک های پزشکی به کسانی که در نیاز قوه مقننه شناخت این نتیجه هر دو غیر قابل قبول و نامطلوب تصویب در سال 2000 آنچه که به طور کلی به عنوان سامری خوب قانون است.

اثر قانون

نیویورک's خوب سامری قانون carves از شرایط خاص زمانی که یک فرد باید در قبال عادی انگاری در تلاش برای ارائه کمک های پزشکی. آنها تنها مسئول در موارد سهل انگاری ناخالص.

سهل انگاری فاحش

به عبارت ساده انگاری است که یک شکست به ورزش مراقبت معمولی. سهل انگاری فاحش به معنی عدم استفاده از حتی اندکی مراقبت و یا انجام است که پس از بی دقتی که برای نشان دادن بی توجهی کامل به حقوق و امنیت دیگران.

هنگامی که آن را اعمال می شود

قانون است که در یک بخش متمرکز بلکه یکپارچه به مقررات مختلف از نیویورک بهداشت عمومی و قانون NY آموزش و پرورش قانون است.

از همه مهمتر, New York's خوب سامری قانون محدود است به درمان پزشکی یا کمک. قلب از قانون است که در میخانه. سلامت قانون §3000-فراهم می کند که در قسمت:

هر کسی که به طور داوطلبانه و بدون انتظار جبران پولی ارائه کمک های اولیه و یا درمان اورژانس در صحنه تصادف و یا دیگر شرایط اضطراری در خارج از بیمارستان, دکتر,'s, اتاق کار و یا هر جای دیگر داشتن مناسب و تجهیزات لازم پزشکی به یک فرد است که ناخودآگاه بیمار یا مجروح نباید در قبال خسارت برای آسیب های ادعا شده است پایدار توسط چنین فرد یا خسارت برای مرگ چنین کسی گفته که باید رخ داده است به دلیل یک عمل یا ترک فعل در ارائه چنین درمان اورژانس مگر آن تاسیس شده است که از جمله صدمات بودند و یا مانند مرگ ناشی از سهل انگاری فاحش در بخشی از این فرد است.

عمل داوطلبانه; بدون انتظار جبران پولی

یک موضوع مهم در اینجا این است که فرد عمل هر دو به طور داوطلبانه و بدون انتظار جبران پولی. این مهم است زیرا حفاظت گسترش به دندانپزشکان (Educ. در قانون § 661 [6]) پزشکان (Educ. قانون §6527 [2]) پرستاران (Educ. قانون §6909 [1]) پزشکان و دستیاران (Educ. قانون §6547) و درمانگران فیزیکی (Educ. قانون §6737) ارائه آنها را در یک محل مناسب و داشتن تجهیزات لازم پزشکی و رندر حرفه ای خود را و یا مجوز خدمات در دوره عادی از شیوه های خود را.

Automated External Defibrillator (AED) و اپی نفرین خودرو-انژکتور (Epi-pen) دستگاه

این قانون تا حدودی متفاوت است اما به صورت اضطراری ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و یا افراد و یا اشخاص که خرید و یا در دسترس Automated External Defibrillator (AED) دستگاه یا اپی نفرین خودرو-انژکتور دستگاه های. در رابطه با موارد اورژانس و مراقبت های بهداشتی ارائه دهنده فرد یا نهاد باید در قبال استفاده از این تجهیزات اگر یک فرد به طور داوطلبانه و بدون انتظار جبران پولی ارائه کمک های اولیه و یا درمان پزشکی اورژانس و نیز باید نمی تواند در قبال استفاده از defectively تولید تجهیزات.

این قانون به صراحت آمده از آن نباید در حد ادعا در برابر اضطراری ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی فرد یا نهاد که خریداری یا ساخته شده در دسترس است که تجهیزات خود را از سهل انگاری ناخالص غفلت یا سوء رفتار عمدی. میخانه. سلامت قانون §3000-(2). ببینید, همچنین, میخانه. سلامت قانون §3000-b (خودکار خارجی دانسیته) و میخانه. سلامت قانون §3000-c (اپی نفرین خودرو-انژکتور).

برو جلو یک قهرمان

یک بار دیگر آن را بی خطر است به بازی ابرقهرمان, اما به یاد داشته باشید برای استفاده از حداقل مراقبت معمولی.

(توجه داشته باشید: اورژانس های پزشکی, تکنسین و داوطلب خدمات آمبولانس به موضوع بیشتر ویژگی های مقررات تحت میخانه. سلامت قانون §3013.)

[ad_2]