نگه داشتن فرآیندهای کسب و کار ساده

[ad_1]

انیشتین گفت که همه چیز باید ساخته شود به عنوان ساده به عنوان امکان پذیر است اما نه ساده تر است. این درست است که در هر جنبه ای از زندگی از جمله راه فرآیندهای کسب و کار و یا روش های اجرا شده در محل کار. وجود دارد راه های مختلف برای اطمینان حاصل شود که کسب و کار فرآیندهای پاسخگویی به نیازهای سازمان و شرکت به طور کلی. یک راه عالی برای مطمئن شوید که تمام مراحل پیشرفت را به نحوی انجام کسب و کار ساده تر است.

کلید بهبود فرایند است که ساده تر بهتر است و نیازی به اختراع دوباره چرخ است. فقط به عنوان چرخ همچنان به نوبه خود و چرخش بنابراین باید روش های کسب و کار بود به طور مستمر بررسی و بهبود یافته است. متاسفانه بهبود مستمر گاهی اوقات منجر به این روش تبدیل شدن به پیچیده تر در طول زمان. بنابراین مجری باید همیشه در تلاش برای ایجاد کسب و کار روش های ساده تر با بهبود هر تکرار. در تجربه من این است که بسیار ساده تر برای ایجاد فرآیندهای پیچیده تر از آن است که به نگه داشتن آنها را ساده از این رو نگه داشتن چیزهای ساده است و سخت تر از یکی ممکن است فکر می کنم. برای کمک به حفظ فرآیندهای از تبدیل شدن بیش از حد پیچیده در طول زمان روند مجریان باید اطمینان حاصل شود که همراه با معیارهای اندازه گیری اثر بخشی فرآیند وجود دارد نیز باید معیارهای در محل برای اندازه گیری بهره وری از این فرایند به خودی خود.

ما یک ضرب المثل در اطراف خانه من است که نه تنها به زندگی اما حتی بیشتر از آن برای هر کسب و کار روند: “آن که اندازه گیری انجام می شود.” در حالی که من این تکرار به خودم به عنوان ایجاد کنم روزانه من “به انجام” لیست این اصل نیز معنی دار در زندگی کسب و کار. به نظر من تمام فرآیندهای کسب و کار باید قابل اندازه گیری باشد. اگر آنها اندازه گیری آنها می توان انجام داد. فقط به عنوان بسیاری از برنامه های کاربردی نرم افزار ساخته شده است در سیستم ردیابی به اندازه خود اثر فرآیندهای کسب و کار باید ساخته شده در فرایند معیارهای تعیین اثربخشی چه کسب و کار.

در همان زمان فرآیندهای کسب و کار نمی تواند بیش از حد سفت و سخت. انعطاف پذیر فرآیندهای آنهایی است که می توان اقتباس و استفاده در انواع شرایط کسانی هستند که تحمل خواهد شد. این درست است به خصوص برای کارآمد و ساده فرآیندهای. آن بيهوده خواهد بود برای ایجاد یک فرایند است که دشوار است به تغییر و به چالش کشیدن استفاده کنید. به منظور رسیدن به فرایند تعالی روند مجریان باید به یاد داشته باشید انیشتین نقل قول و به دنبال ساده ترین فرایند ممکن است در دلیل. با کمی مدیریت فرآیند کسب و کار عمل ما می تواند دستیابی به کسب و کار برجسته بازده از طریق اجرای ساده و در عین حال قابل اندازه گیری و فرآیندهای موثر.

[ad_2]