نمونه صورتحساب های پزشکی قرارداد – بزرگترین اشتباه من

[ad_1]

هنگامی که شروع یک کسب و کار صدور صورت حساب های پزشکی وجود دارد بسیاری از چیزهایی که برای فکر کردن و نوشتن یک قرارداد است که فقط یکی از آنها است. وجود دارد بسیاری از هزینه های اخذ شده و بسیاری از ما فقط نمی خواهید به صرف محدود ما سرمایه گذاری پول در یک وکیل. پس چه بسیاری از ما انجام دهید ؟ ما “گوگل” نمونه صورتحساب های پزشکی قرارداد و استفاده از آنچه که ما فکر می کنم برای تلفن های موبایل خوب و یک قرارداد برای کسب و کار ما. که می تواند یک اشتباه بزرگ است.

این چیزی است که ما را شانزده سال پیش زمانی که ما شروع به کسب و کار ما جز وجود نداشت ‘”گوگل” پس از آن. اما ما اساسا جستجو تا زمانی که ما یک نمونه بسیار ساده قرارداد و تغییر آن برای ما استفاده کنید. برای چند سال ما خودمان گفته است که آن را خوب بود و اگر آن کار نمی کند برای ارائه دهنده و سپس این کار نبود برای ما و یا ما باید در حرکت و پیدا کردن مشتریان جدید است. آن زمان ما در یک مدت زمان طولانی به درک که در چندین موقعیت های ساده ما قرارداد در واقع به دلیل چیزهایی که کار نمی کند.

هنگامی که شما برای اولین بار شروع حسابداری و مدیریت پزشکی خود را کسب و کار شما هیچ ایده ای از چیزهایی که می تواند به اشتباه در ارتباط با مشتریان خود را بنابراین شما نمی دانید که چه باید گنجانده شده در قرارداد. ما اولین قرارداد حتی مشخص کردن مسئولیت از هر ارائه دهنده و یا خودمان. شگفت انگیز است که ما قادر به پیدا کردن ارائه دهندگان مایل به ثبت نام در قرارداد ما. اگر شما نمی عبارتند از: مسئولیت هر یک از طرفین در قرارداد چگونه آن را حفاظت از هر کدام از شما که ارتباط شروع به سقوط از هم جدا ؟ و اگر نه حزب می داند که مسئولیت های خود را چگونه می تواند به شما انتظار می رود که رابطه کار خواهد کرد ؟

در اینجا یک مثال است. شما در قرارداد مشخص است آن است که تعهد ارائه دهنده دفتر نماینده به شما عرضه با پرداخت حواله اما شما در حال گرفتن آنها است که باعث می شود شما به انجام بسیاری از کار اضافی در تماس با حامل بیمه برای بررسی وضعیت در ادعا می کند که در حال حاضر پرداخت می شود. آن را ناراحت کننده برای صرف سه یا چهار ساعت تماس شرکت های بیمه برای پیدا کردن که ادعای پرداخت شد اما مطب دکتر از دست رفته شما ارسال eobs. زمانی که دکتر به امضا قرارداد که می گوید که او تعیین خواهد شد یک فرد مسئول برای این منظور شما می توانید به سادگی به اطلاع فرد مسئول برای گرفتن شما eobs که این چنین موضوع مهمی را به شما که در آن نوشته شده است به قرارداد که دکتر امضا شده است که شما ارائه می شود با eobs. شما همچنین می تواند شامل یک ارائه در قرارداد مشخص کنید چه شما می توانید انجام دهید اگر ارائه نشده است ارائه شما با eobs.

یکی دیگر از مهم عنوان مثال یک مسئله این است که شما بدون شک اجرا به – خود پرداخت. بسیاری از افرادی که شروع این کسب و کار استفاده می شود برای دریافت به طور منظم چک. هنگامی که شما را به حرکت به یک کارآفرین و داشتن کسب و کار خود را شما می توانید تنها خودتان نوشتن چک اگر ارائه دهندگان خود را به شما پرداخت. شما نیاز به درک خود را با ارائه دهندگان به عنوان زمانی که شما در حال رفتن به پرداخت برای خدمات خود را. پزشکان اغلب نمی بهترین تجار و بازرگانان و گاهی اوقات بسیار خوب در مورد پرداخت صورتحساب در زمان. به ویژه هنگامی که شما برای اولین بار شروع کسب و کار خود و حیاتی است که ارائه دهنده خود را می داند زمانی که شما انتظار می رود پرداخت و است که شما باید چیزی است که به خوبی نوشته شده است برای محافظت از شما اگر شما را تا پایان با کسی که تفسیر زبان از قرارداد خود را در دادگاه.

هر سال شما در کسب و کار شما در پیدا کردن چیزهای اضافی است که باید به آن اضافه شود تا قرارداد خود را. شرایط جدید بوجود می آیند که شما متوجه است که باید تحت پوشش خود قرارداد. پس چگونه شما را پوشش می دهد همه چیز را که باید تحت پوشش ؟ شما نیاز به یک لیست در واقع چندین لیست. شما نیاز به یک لیست از آنچه شما احساس می کنید ارائه دهنده مسئولیت هستند. شما نیاز به یک لیست از آنچه شما احساس می کنید مسئولیت های خود هستند. شما می خواهید به تصور یک رابطه همزیستی خود را با ارائه دهندگان و سپس لیست دلایل این رابطه با این نسخهها کار قرار داده و این اقدامات در قرارداد خود را به عنوان مسئولیت های خود و یا ارائه دهنده.

شما نیاز به یک لیست از همه چیز که شما تا کنون شنیده ام از اشتباه در حسابداری و مدیریت پزشکی کسب و کار بین ارائه دهنده و biller. شما نیاز به تصمیم می گیرید چگونه شما می توانید اجتناب از آن شرایط اگر ممکن است و پوشش چگونه آن را بهترین کار گرفته می شود در قرارداد خود را اگر اجتناب ناپذیر است.

آنچه که شما در حال شارژ ارائه دهنده خود را و چگونه شما خواهد پرداخت نسبتا مهم بخشی از قرارداد خود را. آیا شما شارژ یک درصد نرخ ثابتی یا هر ادعای هزینه ؟ آن را به وضوح تعریف شده چگونه شما در حال شارژ ؟ درصد در چیست صورتحساب و یا آنچه که دریافت کرد ؟ بیمار پرداخت شده است ؟ اگر شارژ در هر ادعا آنچه به منزله یک ادعا ؟ آن است که یک خط بر روی یک فرم و یا آن را در هر صفحه ؟

شما همچنین باید به حساب چه اتفاقی می افتد زمانی که رابطه به پایان می رسد. آن را ممکن است انتظار می رود به عنوان زمانی که کسی را بازنشسته و یا ممکن است غیر منتظره اما شما نیاز به یک برنامه در محل برای زمانی که رابطه به پایان می رسد. از آن خواهد شد بسیار بهتر فراق از راه اگر شما یک برنامه عمل برای چه کارهایی به کار گرفته خواهد شد.

کل دلیل برای یک قرارداد خوب است برای محافظت از شما اما قرارداد خود را می توانید انجام دهید خیلی بیشتر از محافظت می کند. شما می توانید علف هرز مشکل بالقوه ارائه دهندگان خدمات است که درایو شما دیوانه. اگر شما در توافقنامه خود را با ارائه دهندگان چه هر یک از شما خواهد شد کمک به ارتباط و سپس احتمال حساب رفتن هموار بسیار کوچک است. آیا اشتباه از skimping بخش مهمی از کسب و کار شما است که شما ممکن است صرفه جویی از دفاع از خود در دادگاه پایین جاده. مطمئن شوید که شما را از زمان و تجربه دیگران برای دریافت همه چیز شما نیاز به تحت پوشش خود قرارداد.

[ad_2]