نقش یک دستیار پزشکی در پزشکی مدرن عمل

[ad_1]

بسیاری از پزشکان مطمئن نیستید از چه کارهای مناسب برای اختصاص به یک دستیار پزشکی. مهم است به یاد داشته باشید دستیاران پزشکی مجاز نیست به مستقل پزشکی ارزیابی و یا مشاوره. اگر چه بسیاری از دستیاران پزشکی ممکن است آموزش های پیشرفته در برخی از بخشهای آن است که در نهایت مسئولیت نظارت پزشک یا دیگر مجوز ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی برای اطمینان از این که کارکنان خود و دستیاران پزشکی مشغول به کار در دفتر در حال انجام وظایف با رعایت همه قوانین حاکم بر.

پزشکان باید تعیین سطح مهارت و قابلیت های هر یک دستیار پزشکی آنها نظارت و به حساب مسئولیت خطر و کنترل کیفیت زمانی که تعیین آنها مسئولیت های خود را. پزشکان باید ارائه اولیه نظارت مستقیم و به صورت دوره ای ارزیابی کیفیت کار خود را. در شیوه های با پرستار مدیران و دستیاران پزشکی می توانید دریافت اضافی نظارت هماهنگ برای به حداکثر رساندن گردش کار در عمل. ارتباط دستیار پزشکی نقش به سایر کارکنان و به وضوح مشخص خود را در مسئولیت های مهم در به حداکثر رساندن بهره وری از تیم مراقبت های بهداشتی.

اگر چه الزامات قانونی پرداختن به دستیار پزشکی محدوده عمل دولت متفاوت پزشکی دستیار به طور کلی با این نسخهها کار تحت مجوز خود را نظارت پزشک یا مراقبت های مدیریت سازمان است که در استخدام آنها. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک پزشکی محدوده عمل تماس Donald A. Balasa مدیر اجرایی و مشاور حقوقی انجمن آمریکایی از دستیاران پزشکی از طریق پست الکترونیکی در [email protected]

در زیر برخی از این وظایف است که یک نمونه دستیار پزشکی ممکن است انجام دهد (این مهم است که به بررسی محلی و ایالتی پزشکی تخته برای تعیین وظایف یک دستیار پزشکی از نظر قانونی می تواند انجام دهد. همچنین مهم است به یاد داشته باشید که یک دستیار پزشکی است که یک پزشک, پرستار, physican دستیار و یا دیگر مجوز healh ارائه دهنده مراقبت از این رو باید همیشه تحت نظارت مناسب دارای مجوز با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی پس از همه آن است که پزشک چه کسی مجوز است بیشتر در معرض خطر است.) نقش یک دستیار پزشکی ممکن است تقسیم به دو اداری و بالینی وظایف.

نمونه دستیار پزشکی وظایف اداری ممکن است شامل:

کار در پذیرش, جواب, تلفن, برنامه, قرار ملاقات, روند صدور صورت حساب های پزشکی حفظ سوابق مالی, فایل, پرونده تلفن نسخه به داروخانه ها رونویسی دیکته ارسال نامه و تریاژ بیماران از طریق تلفن با استفاده از یک پروتکل برای تعیین حدت از این سفر و بازدید-ظهر برای برنامه ریزی اهداف است.

این clicical وظایف یک دستیار پزشکی تا حد زیادی متفاوت است خرید دولتی و سایر قوانین محلی و همچنین سیاست های پزشکی یا بهداشت محیط آنها شاغل هستند. برخی از نظارت بالینی وظایف یک دستیار پزشکی ممکن است شامل: اسکورت بیمار به اتاق امتحان, انجام, بیمار, تاریخچه مصاحبه گرفتن و ثبت علائم حیاتی آماده سازی بیمار برای معاینه و ارائه اطلاعات بیمار/دستورالعمل کمک معاینات پزشکی/عمل جراحی, راه اندازی و تمیز کردن اتاق آزمون حفظ پزشکی تامین موجودی restock لوازم پزشکی در اتاق بیمار انجام رگ (در برخی کشورها) اداره واکسیناسیون (نیز تنها در برخی از کشورهای خاص) جمع آوری و آماده سازی آزمایشگاه نمونه اطلاع بیماران از نتایج آزمایشگاهی پس از ارزیابی توسط پزشک برنامه, بیمار قرار ملاقات ترجمه در پزشکی مصاحبه با غیر انگلیسی زبان بیماران پیشگیری را یادآوری, آموزش بیماران در مورد داروها یا رژیم غذایی مخصوص اساسی patine آموزش پزشکی انجام برخی از پایه تست های آزمایشگاهی آماده سازی داروها به عنوان کارگردان این کار به پزشک کمک در انجام نوار قلب.

اضافی دستیار پزشکی عوارض ممکن است شامل: کمک به توسعه مواد آموزشی آموزش بیماران در مورد روش مذاکره موفق, مراقبت از قرارداد, مدیریت حساب های پرداختنی روند حقوق و دستمزد سند و حفظ حسابداری و بانکی, پرونده توسعه و حفظ هزینه های برنامه, مدیریت, تمدید کسب و کار و حرفه ای بیمه, مدیریت پرسنل منافع و حفظ سوابق انجام بازاریابی و مالی و برنامه ریزی استراتژیک. همچنین کمک به توسعه و حفظ پرسنل سیاست و روش مواد انجام مدیریت پرسنل توابع مذاکره اجاره و قیمت برای تجهیزات و تامین قرارداد.

وجود دارد بسیاری از lwas حاکم بر تابع از یک دستیار پزشکی و پزشکی دیگر کارکنان اداری تا یک دستیار پزشکی هرگز نباید انجام هر گونه عوارض و یا توابع مگر اینکه به طور خاص دستور من خود نظارت پزشک یا دیگر مجوز مراقبت های بهداشتی حرفه ای است.

اگر چه الزامات قانونی پرداختن به دستیاران پزشکی محدوده عمل دولت متفاوت پزشکی دستیار به طور کلی کار تحت مجوز خود را نظارت پزشک یا مراقبت های مدیریت سازمان است که در استخدام آنها. اگر شما هر گونه سوال در مورد حقوقی نقش یک دستیار پزشکی ممکن است در عمل خود را, لطفا با ما تماس محلی خود دولت هیئت پزشکی برای توصیه. اضافی دستیار پزشکی آموزش inforamtion اطلاعات موجود در سنت آگوستین دستیار پزشکی مدرسه: http://www.medassistant.org که در حال حاضر ارائه می دهد آنلاین آموزش از راه دور آموزش برای دستیاران پزشکی.

[ad_2]