نقش رهبر انقلاب در مدیریت بحران کرونا از زبان وزیر بهداشت

[ad_1]

سعید نمکی در مصاحبه ای از نقش رهبر انقلاب در مدیریت بحران کروناگفت و در ادامه صحبت هایش گفت : از خدا خواسته‌ام تا زنده هستم سایه بلند مقام معظم رهبری را از سر من کم نکند.

[ad_2]

Source link