مواضع کرباسچی درباره خاتمی نظر حزب کارگزاران نیست

[ad_1]

عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان می گوید: در جریان  اصلاحات، آن مرجع کاریزماتیک انسجام بخش، سیدمحمد خاتمی بوده و هست و ان‌شاالله خواهد بود و تا زمانی که ما به احزاب کم شمار پُرتوان نرسیده ایم، این سرمایه اجتماعی در اختیار اصلاح طلبان خواهد بود.

سیدحسن رسولی، رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم در بخشی از گفتگوی با خبرآنلاین، در پاسخ به این سوال که نبود یک رهبر کاریزما و اجماع ساز در جریان اصلاحات را چه قدر در ایجاد اختلافات میان حزب کارگزاران سازندگی و عارف و جریان نزدیک به او موثر میدانید، گفت: حزب کارگزاران سازندگی به طور واحد و منسجم، اظهارنظر حزبی نکرده است. آقای کرباسچی به طور مشخص منتقد آقای عارف بوده است و الان هم چنین است و نظرشان هم محترم است و بارها و بارها با ادبیات تند، اظهار نظر کرده اند و بعید است که شما شنیده باشید که از طرف عارف، گله ای یا پاسخی به این اظهارات داده شده باشد.

در همین رابطه بخوانید؛

رسولی: برای عارف مهم نیست در رأس شورای عالی باشد یا نباشد

وی با اشاره به مواضع متفاوت مرعشی با کرباسچی در قبال عارف و شورایعالی اصلاح طلبان، گفت: همزمان آقای مرعشی به عنوان سخنگوی کارگزاران دقیقا برخلاف تشخیص آقای کرباسچی که دبیرکل کارگزاران هستند، اعلام موضع کرده اند و ضمنا در جریان  اصلاحات، آن مرجع کاریزماتیک انسجام بخش، آقای سیدمحمد خاتمی بوده و هست و ان‌شاالله خواهد بود و تا زمانی که ما به احزاب کم شمار پُرتوان نرسیده ایم، این سرمایه اجتماعی در اختیار اصلاح طلبان خواهد بود.

مواضع کرباسچی نظر حزب کارگزاران نیست

وی با اشاره به چالش رهبری خاتمی در جریان اصلاحات از سوی حزب کارگزاران سازندگی، گفت: اظهاراتی از این دست، نظرات شخصی آقای کرباسچی است و من تا الان ندیده ام که حزب کارگزاران سازندگی، چنین اظهاراتی داشته باشد. آقای مرعشی به عنوان سخنگو و بیان کننده مواضع حزب کارگزاران سازندگی، پس از اظهارات آقای کرباسچی، همواره همراهی و همگرایی خود را با آقای خاتمی به عنوان محور و سرمایه معنوی و اجتماعی اصلاح طلبان اعلام کرده اند.

این چهره نزدیک به عارف، تاکید کرد: این نوع اظهارنظرات در فضای فکری یک جریان سیاسی ریشه دار طبیعی است و باید فضا را به گونه ای طراحی کنیم که بدون لکنت زبان و بدون رودربایستی، این نقطه نظرات بیان شود و از نظر من، خسارت غیرقابل جبرانی ندارد.

این فعال و کنشگر اصلاح طلب تصریح کرد: اگر همین امروز شما در قالب یک موسسه نظرسنجی اصلاح طلبی، از احزاب و شخصیت ها و صاحب نظرات اصلاح طلب، این سوال را مطرح کنید که در مجموع و با توجه به جمیع جهات، کدام چهره در شرایط فعلی، میان اصلاح طلبان مقبولیت عمومی دارد، به نظر من به طور قطع یقین، کسی جز سیدمحمد خاتمی انتخاب نخواهد شد. 

۲۷۲۱۵

[ad_2]

Source link