مشترک ضرورت برای مدیریت اضطراری

[ad_1]

مدیریت اضطراری رشته اجتناب از خطرات پیش بینی عوامل خطر مهم نیست که آیا این عوامل داخلی و یا خارجی. این است همه چیز در مورد آمادگی برای فاجعه قبل از اتفاق می افتد. خیلی بیشتر می توان گفت که این یک روش است که توسط آن تمام افراد, گروه ها و جوامع رسیدگی به خطرات در تلاش برای اجتناب از تاثیر فاجعه ناشی از خطرات.

مدیریت اضطراری نیاز به ارزیابی از:

– ممکن است خطرات و خطرات

– چند لایه طرح برای جلوگیری از

– کاهش

– پاسخ به

– بازیابی از حوادث

– شرایط اضطراری

– بلایای طبیعی

در اینجا برخی از برنامه های هسته به توصیف جزئیات در مدیریت اضطراری (EM) به عنوان زیر:

ارزیابی خطر

این برنامه نقش مهمی در اجتناب از چنین شرایطی است. خطر ارزیابی:

– تشخیص احتمالی بیشتر اشکال طبیعی و انسانی ایجاد می شود (anthropocentric) خطرات در SLAC

– ارزیابی احتمال وقوع آنها

– ارزیابی حساسیت در شرایط خطر اثر در افراد اموال و محیط زیست

آن را به شدت توصیه می شود که خطر ارزیابی باید به روز رسانی یک بار در هر سه سال به منعکس کننده تغییر در ضرورت و یا شرایط.

برنامه ریزی

در تمام سطوح از برنامه های این, برنامه ریزی هسته. EPP (آمادگی اضطراری طرح) به عنوان مرکزی مقاله استراتژی خود را به تصویر می کشد. همراه با EPP سایر اسناد ضروری هستند:

– اورژانس منبع پایگاه داده (ERD)

– طرح اضطراری روش های اجرای (EPIP)

– مرکز اورژانس برنامه (FEPs)

– تداوم عملیات طرح (COOPs)

گزارش

بدون شک گزارش بسیار حائز اهمیت است و اساسا مورد نیاز برای مدیریت اضطراری. همه شرایط اضطراری نشت ناگوار آتش سوزی و حوادث مستند در این بخش است.

تجهیزات

اونا مدیر مسئول تعمیر و نگهداری از تجهیزات برای:

– سنگین نجات تریلر در PAFD ایستگاه 7

– فاجعه عرضه کش در ساختمان 249

– پزشکی تریاژ تریلر در ساختمان 250

– در اورژانس, منابع, نقشه, مکان, برای تامین اضطراری نشان داد

به طور مشابه, زندگی, ایمنی, جعبه شامل:

– جریان FEP برای ساختمان

– یک جعبه پوشش ورق که به صورت گرافیکی نشان می دهد خطرات در ساختمان

– یک کپی از این مدیریت: موقعیتی دستورالعمل

SLAC Emergency Response Team

SERT وابسته هستند لازم برای تکمیل تمام آموزش. آنها همچنین نیاز به ماندن در توجه به آموزش مجدد برنامه.

ساختمان تیم ارزیابی

آن را ضروری است برای تکمیل خفاش آموزش برای بت وابسته است.

[ad_2]