مزایای استفاده از سامانه پرونده الکترونيک سلامت

[ad_1]

در جامعه ما امروزه کامپیوتر در همه جا. آنها استفاده شده است برای ساده کردن زندگی ما و کار ما را آسان تر و دقیق تر. به منظور بخشی از این گسترش سریع تکنولوژی در صنعت پزشکی است که در راه خود را به انجام دور با قلم و کاغذ سیستم و در آغوش رایانه برای حفظ و پیگیری پرونده پزشکی بیمار از این رو پرونده سلامت الکترونیک.

هنگامی که یک فرد می رود به او دکتر با شکایت دکتر را برای به دست آوردن اطلاعات از بیمار در تلاش برای ساخت یک داستان کامل از منشاء و علل احتمالی از شکایت. اطلاعات به دست آمده از بیمار شامل بیماران در گذشته و حال سابقه پزشکی و آزمایشگاهی نتایج قبلی شرایط پزشکی و داروهای تجویز شده, تصاویر رادیولوژی و…. همه را تا بیماران سوابق پزشکی. این اطلاعات هنگامی که قرار داده در فرمت دیجیتال شناخته شده است به عنوان فرد در پرونده سلامت الکترونیک.

در حال حاضر دولت آن را یک اولویت برای حرکت پیش رو با تمرکز و قرار دادن بيماران مدارک پزشکی در فرمت دیجیتال. یک تکه بزرگ از بهبود اقتصادی بسته محرک شده است اختصاص داده شده برای این پروژه است. امید است که زمانی که همه گفته و انجام داده, سوابق پزشکی الکترونیکی یک راه بهتر برای حفظ سوابق از قلم و کاغذ خواهد بود منظور از روز است.

درست مانند هر رویکرد جدید برای انجام کارها EHR (پرونده الکترونیکی سلامت) دارای مزایا و معایب آن. مزایای استفاده از پرونده پزشکی الکترونیکی نگهداری شامل:-

بهتر است مستندات

پزشکان افسانه ای به صورت ناخوانا دست نوشته های منجر به عدم ورود اطلاعات توسط یک دوم یا سوم. با EHR این مشکل را بیشتر تبدیل به یک چیزی از گذشته.

کاهش هزینه ها

امید است که استفاده از EHR را کاهش می دهد هزینه بهداشت و درمان و در دراز مدت و ترویج مبتنی بر شواهد در مراقبت از. به عنوان اطلاعات به راحتی در دسترس است و به راحتی و به سرعت مراجعه کننده به قبل از اقدام با بهترین گزینه درمانی, منابع ذخیره خواهد شد به عنوان بیمار بیمار دوره کاهش یافته است.

بهتر سازی

مقدار بسیار عظیمی از اطلاعات را می توان ذخیره شده در فرمت دیجیتال در نظر گرفتن کوچک مقدار فضای در نتیجه از بین بردن ذخیره سازی فایل مشکلی که در حال حاضر وجود دارد و با قلم و کاغذ سیستم.

بازیابی آسان اطلاعات

با اطلاعات در یک فرمت دیجیتال آن است که سریع و آسان برای بازیابی اطلاعات صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی است. با بیماران سوابق پزشکی فقط یک کلیک موس دور افراد قبلا درگیر در مکان یابی و بازیابی فایل های خود را مستقر کرده بود به سمت دیگر.

کاهش قصور بیمه

با خوانا و دقیق مستندات یک پرونده سلامت الکترونیک سیستم فراهم می کند شرکت های بیمه تمایل به کاهش قصور بیمه برای موسسات با استفاده از سیستم EHR. همچنین در موارد دادخواهی اطلاعات دنباله آسان است به دنبال و تفاوت را در نتیجه یک مورد اگر همه چیز مبهم بود.

افزایش سطح مراقبت های پزشکی

با بیماران تکمیل مدارک پزشکی با چند کلیک دور یک پزشک دسترسی فوری به بیمار اطلاعات پزشکی اجازه می دهد برای سریع تر و بهتر پاسخ به ارائه مراقبت های پزشکی.

دقیق رکورد نگه داشتن

EHR باعث می شود آن را آسان برای حفظ سوابق دقیق از که دسترسی به بیمار اطلاعات هنگامی که آن را دیده و با آنها. و هنگامی که تغییرات ساخته شده به بیماران ضبط شما می توانید پیدا کردن که تغییر آن و زمانی که.

[ad_2]