لوازم پزشکی فاکتور بودجه – فرآیند مداوم

[ad_1]

حتی اگر صاحبان کسب و کار که خود را پزشکی شرکت های عرضه می تواند به نفع تا حد زیادی توسط مقاطعه فاکتورها خود را, بسیاری از آنها نمی کند چرا که آنها ناآشنا با مقاطعه روند و راه حل آن را فراهم می کند. در واقع مقاطعه یکی از قدیمی ترین روش های تأمین سرمایه در گردش برای کمک به کسب و کار حل جریان نقدی خود را نیاز دارد. این مقاله تجزیه لوازم پزشکی فاکتور فرآیند بودجه در چهار مرحله آسان.

گام اول: تحویل کالا ارسال فاکتورها به صورت مقاطعه

ابتدا روش برای مقاطعه است که بسیار متفاوت از یک صاحب کسب و کار عادی صورتحساب روند. پس از لوازم پزشکی تحویل داده شده اند و پذیرفته شده توسط مشتری مالک کسب و کار ایجاد یک فاکتور برای سفارش و ارسال آن به مشتری.

در هر زمان پس از فاکتور صادر شده به مشتری مالک کسب و کار می توانید فروش خود را/فاکتور برای یک شرکت مقاطعه. این است که معمولا انجام می شود به صورت الکترونیکی از طریق ایمیل نسخه از این فاکتورها به همراه مربوطه تحویل تأیید به او مقاطعه حساب مدیر.

در علاوه بر این به ایمیل فاکتورها و تحویل تاييديه صاحبان شرکت نیز ارسال یک امضا انتساب قالب به این عامل است که در آن صاحب کسب و کار لیست فاکتورها بخواهد او را به فروش برساند.

گام دوم: عرضه های پزشکی عامل اطلاع و تایید با بدهکار

اولین چیزی که مدیر حساب می کند هنگامی که او/او دریافت یک برنامه جدید از فاکتورها به روند به نگاه جدید برای بدهکاران. بدهکار است که فرد کسب و کار و یا سازمان که خریداری لوازم و موافقت به پرداخت این شرکت برای آن دسته از محصولات. اگر حساب مدیر جدید می بیند بدهکار او/او را به اطلاع مشتری در نوشتن است که فاکتور فروخته شده به پزشکی عرضه شرکت مقاطعه و به عنوان یک نتیجه از فروش پرداخت, باید پرداخت به مقاطعه شرکت است.

اگر وجود دارد هیچ جدید بدهکاران حساب مدیر به سادگی تایید اعتبار فاکتورها با بدهکار. این را می توان با بررسی و تایید تحویل اظهارات در رابطه با صحبت کردن با کسی که دستور تامین و تایید که آنها راضی با محصولات.

گام سوم: وجوه پیشرفته در پزشکی عرضه فاکتورها

هنگامی که حساب کاربری مدیر با اعتماد به نفس است که بدهکار دریافت کرده و خوشحال است با عرضه خود, حمل و نقل, و او/او مطلع حساب های قابل پرداخت که در آن به پرداخت های مستقیم گام بعدی این است که برای خرید فاکتورها و پیشبرد بودجه.

به طور معمول پزشکی تامین عوامل پیشرفت 70 تا 90 درصد از ارزش اسمی از فاکتورها آنها را خرید. این پیشرفت است که معمولا از طریق الکترونیکی انتقال وجوه (یعنی همان روز سیم یا یک شبه سپرده). در اکثر موارد پزشکی عرضه شرکت قادر به دریافت پول همان روز این مسائل یک فاکتور به مشتری خود را برای کالا.

مرحله چهارم: پرداخت و دریافت, ذخیره پراکنده

در زمان اطلاع رسانی بدهکاران در حال هدایت به ارسال پرداخت برای سفارش تجهیزات به طور مستقیم به مقاطعه شرکت است. زمانی که عامل دریافت و پرداخت اولیه پیشرفت است کسر در علاوه بر این به مقاطعه هزینه. تعادل باقی مانده (رزرو) است پراکنده به عرضه های پزشکی شرکت. گاهی اوقات این ذخیره انتشار’ توزیع شده است همان روز فاکتور می بندد و گاهی اوقات وجود دارد از پیش تعیین شده ذخیره انتشار روز. این بستگی به این دارد که چگونه عامل ذخیره انتشار روز مشخص شده در قرارداد مقاطعه.

بنابراین بر خلاف باور عمومی, مقاطعه برای صدور صورت حساب های پزشکی شرکت های پیچیده نیست. در واقع می توان آن را به چهار مرحله ساده است. لوازم پزشکی صاحب کسب و کار ارائه کالا به مشتری می فرستد و مشتری فاکتور. پس از آن او/او ارائه یک نسخه از فاکتور به مقاطعه شرکت است. حساب مدیر انجام اطلاع رسانی/تایید مراحل و جمع آوری در فاکتور. در ضمن لوازم پزشکی صاحب کسب و کار دریافت پول نقد به جلو برای پر کردن دستورات دیگر.

[ad_2]