فرهنگی اشتباهات شما باید به جلوگیری از در هند کسب و کار

[ad_1]

بسیاری از مردم شما یک خارجی خواهد بود در تعامل با خود را در هند کسب و کار خوب انگلیسی صحبت می کنند و آنها به احتمال زیاد خواهد بود پوشیدن به سبک غربی لباس. آنها را بیشتر از همان محصولات مصرفی شهر مردم را در سراسر جهان امروزه است. اما اجازه ندهید که این شما احمق هند به عنوان یک فرهنگ باستانی است که بسیاری از متنی قوانین رفتار و آداب معاشرت است.

هر چند قوانین و مقررات و کسب و کار رفتار در هند است به طوری کاملا متفاوت از سبک غربی به عنوان کسب و کار رفتار است که در ژاپن و کره جنوبی از هند, تفاوت معنیداری وجود دارد. خبر خوب این است که بسیاری از این رفتارها و باورها را می توان یاد گرفتیم اگر شما برای مشق شب خود را قبل از جلسه سرخپوستان. در اینجا برخی از سریع دستورالعمل.

قانون طلایی این است: همیشه حساس به متن.

هنگامی که انجام کسب و کار با هند هرگز –

  • شخص دیگر را از دست بدهد. هر چند این است که به عنوان جدی نیست که چینی ها در صورت صرفه جویی در Gei MianZi(, این بسیار مهم است. جلوگیری از فریاد در یک هندی یا reprimanding او/او در مقابل همسالان.
  • قبول هر ‘yes’ به عنوان یک واقعی بله. یادگیری به رسمیت شناختن “هیچ” به عنوان سرخپوستان را بگو هیچ به طور مستقیم آن را یک مسئله بسیار مهم است.
  • سخنرانی در مورد فقر خاک و رشوه و مشکلات اجتماعی به سرخپوستان به عنوان آنها ممکن است تفسیر آن را به عنوان مهربان که از یک خارجی است. سرخپوستان ها افتخار تاریخ غنی و قدردانی هوشمند بحث با احترام متقابل بنابراین جلوگیری از موعظه در مورد دموکراسی برابری اجتماعی و حقوق زنان و غیره.
  • عصبی بیش مکرر وقفه digressions یا چانه زنی در جلسات و مذاکرات است.
  • انتظار می رود سریع تعهد به عنوان تمام تصمیمات و ممکن است شامل افراد حاضر در جلسات است.
  • هرگز استفاده از دست چپ خود را برای خدمت و یا مصرف مواد غذایی و یا در واقع توزیع بیش از و یا پذیرش چیزهایی. دست چپ در نظر گرفته شده است توالت دست و در نتیجه تابو.
  • آدرس شرکای کسب و کار خود را با نام خود مگر اینکه اجازه داده می شود به. ارشد مهم است که سرخپوستان به خصوص اگر شما در حال برخورد با یک دولت متعلق به شرکت و یا دولت بدن. هندی ها بیشتر غیر رسمی از دیگر آسیایی ها و در برخی از بخش جو ممکن است به نظر می رسد بسیار مساوات طلبانه و غیر رسمی.
  • ناراحت زمانی که به کسی می پرسد سوالات شخصی خود را در مورد سن و وضعیت تاهل و درآمد و سابقه خانوادگی.
  • خرید هدیه برای هر کس در همان سازمان است. شما نیاز به نشان دادن احترام با توجه به رتبه و ارشد. بهتر خرید هدیه برای مدیران ارشد به جای خرید برای همه یکسان.

در این موارد قوانین رفتار یک درک واقعی از سوی دیگر موقعیت قدردانی از دیگر فرهنگ ها و دستاوردها می رود یک راه عالی را به سمت تشکیل یک دراز مدت به دو راه ارتباط است.

همانطور که در کسب و کار با سایر آسیایی ها انجام کسب و کار با سرخپوستان دشوار است اگر اعتماد متقابل و احترام به دست نمی شده است. سعی کنید به این تمرکز اصلی خود را. به دست آوردن احترام متقابل است کلیدی برای مدیریت روابط با سرخپوستان. هنگامی که شما به دست آوردن احترام شما باید پایه و اساس یک دراز مدت کسب و کار ارتباط.

[ad_2]