غیر Obamacare کوتاه مدت برنامه های بهداشتی در حال افزایش است

[ad_1]

آمریکایی ها به دنبال کاهش هزینه ها جایگزین زمانی که می آید به مراقبت های بهداشتی خود را نیاز دارد. کسانی که نیاز به یک تقاضای زیادی برای خدمات پزشکی تحت پوشش گزینه های دیگر. حتی کسانی که با برخی از شرایط پزشکی در یک صورت ماهانه یا سه ماهه باشه با کمی پوشش کمتر اگر آنها به اندازه کافی در حق بیمه. خبر خوب این است که برنامه های جایگزین در اینجا و آنها را ادامه خواهد داد به رشد در تقاضا به عنوان 2018 همچنان ادامه دارد.

مغلوب ساختن پیشی جستن دولت امضا کردن یک فرمان اجرایی در پاییز سال 2017 نیاز است که در کوتاه مدت برنامه های مراقبت های بهداشتی می تواند تمدید شود از زمان 90 روز محدودیت به تمام 365 روز آن را به عنوان یک بار بود. این نوع از سیاست وجود ندارد به جای ACA برنامه اما برای ارائه به افراد و خانواده ها با گزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی خود را نیاز دارد.

این خبر برای میلیون ها نفر از آمریکایی ها که واجد شرایط نیست برای بهداشت فدرال یارانه و واقعا نمی توانیم حق بیمه برای ACA برنامه. با آزاد کردن برخی از آنها دلار سخت به دست آورده آنها می توانید آن را به عقب به اقتصاد بازنشستگی کالج و یا هر آنچه که آنها نیاز دارند.

برنامه های کوتاه مدت غیر ACA واجد شرایط برنامه های بهداشتی که نیاز به پوشش موجود و یا شرایط خاص ACA (Obamacare) موظف ضروری مزایای بهداشت و درمان (EHB) که تحت پوشش توسط ACA واجد شرایط برنامه.

این مزایا عبارتند از:

  • زایمان و مراقبت از نوزاد

  • سلامت روانی و اختلال مصرف مواد و خدمات

  • خاص و مراقبت های پیشگیرانه مزایای مانند روال امتحانات, ماموگرافی, سرطان, نمایش فیلم و غیره

  • اطفال خدمات (مراقبت از دهان و چشم انداز)

از برنامه های کوتاه مدت گزینه خوبی بدون بالا پوشش در سیاست. بیمه قرار است به صورت ناگهانی همه چیز گران است که شما معمولا نمی توانند هزینه های خود را. نگاه خود را صاحب خانه و بیمه اتومبیل. آنها ارائه پوشش برای پیش بینی نشده هزینه خطرات است که شما می توانید استطاعت را در خودتان. کوتاه مدت برنامه پزشکی انجام درست آن.

کوتاه مدت طرح پزشکی فرمت از زمان 90 روز حداکثر به 365 روز حداکثر طول می کشد تا اثر May 1st. بعد از این تاریخ شما می توانید با یک شرکت بیمه ارائه می دهد که در کوتاه مدت برنامه ریزی می کند که باید 90 روز حداکثر.

یکی دیگر از نقطه ضعف برای سال 2018 است که فرد دستور. کوتاه مدت طرح پزشکی است ACA-سازگار با برنامه ریزی با توجه به IRS و خواهد بود موضوع را به مجازات مالیات زمانی که شما فایل خود را از مالیات در سال 2018 است. وجود دارد راه های دیگر در اطراف این. شما نیاز به دنبال یک حرفه ای در این زمینه برای دریافت اطلاعات بیشتر. برای مالیات سال 2019 این مالیات مجازات از بین می رود.

[ad_2]