عملیاتی هوش کسب و کار و عملکرد زنجیره تامین مدیریت – SCOR مدل

[ad_1]

با شرکت نرم افزار یکپارچه سازی رانندگی تغییرات بسیاری در سازمان های سنتی, روش های اندازه گیری عملکرد کسب و کار نیاز به تقویت شود.

سازمانها نه تنها باید به خوبی انجام: آنها باید قادر به شناسایی آنها چگونه انجام, خوب یا ضعیف و چرا. اطلاعات داخلی کافی نیست: شرکت نیاز به نگاه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شرکای کسب و کار در تمام طول زنجیره تامین است.

عملیاتی هوش کسب و کار و مدیریت عملکرد هستند که فرآیندهای ارائه شرکت خود را با توانایی برای بازیابی و عمل بر کسب و کار بحرانی به موقع اطلاعات از سراسر عملیات خود را. امروز شرکت نیاز به زمان واقعی اطلاعات کسب و کار نرم افزاری است که قطاری از فرآیندها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تمام رویدادها و معاملات در سراسر توابع بخش ها و سازمان ها. این داده ها باید یکپارچه برای بازخورد برای سیستم های عملیات.

به عنوان کسب و کار به طور فزاینده ای برای جستجوی بهترین راه برای به حداکثر رساندن عملکرد زنجیره تامین, مهم, پاسخ دروغ ممکن است در یک مدل منحصر به فرد به نام SCOR. در جستجو بی امان برای همیشه بهبود بازده سرمایه گذاری و رقابت در بازار برخی از بزرگترین شرکت ها در حال استفاده از یک مدل است که شناخته شده است به عنوان SCOR – تامین-زنجیره عملیات مرجع مدل – به حداکثر رساندن بهره وری.

زیمنس, Hewlett Packard, اینتل, BASF و کوکا کولا همه با استفاده از مدل SCOR زیرا آنها می دانند که بقا در امروز شدید بازارهای خواسته های دقیق موشکافی و طراحي هر لینک در زنجیره تامین از تامین کننده به مشتری مشتری. شناخت قدرت مدل, بسیاری از یکپارچه مدیریت زنجیره تامین شرکت های نرم افزاری در حال توسعه به تنهایی محصولات نرم افزاری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل عملکرد بر اساس جدول کلمات متقاطع.

این مدل SCOR صنعت عملا استاندارد برای ارائه کسب و کار فرایند مدل سازی داده ها, معیارهای ارزیابی عملکرد, مدیریت و بهترین شیوه اطلاعات به دست آمده از پزشکان تجربه است. آن را به طور کامل فروشنده و فناوری مستقل و تنها واقعی مستقل در عمق مدل مرجع برای تکمیل زنجیره تامین از همه شرکت ها.

SCOR باعث می شود آن را ممکن است به عملکرد زنجیره تامین مقایسه بین شرکت های صنعت. آن را نیز فراهم می کند نقشه برداری فرآیند را بیشتر موثر روابط بین تامین کنندگان و مشتریان: آن است که یک ابزار برای احیای خود را راه حل ERP داخلی و خارجی. شرکت های استقرار SCOR را به طور چشمگیری کاهش هزینه ها و افزایش بازده. با استفاده از جدول کلمات متقاطع-مدل زیمنس, پزشکی, برای مثال, شده است قادر به کاهش هزینه ها 30 درصد کاهش موجودی 60 درصد و برش به منظور منجر بار از 22 هفته فقط دو. این مدل SCOR سازمان حدود پنج کلید فرآیندهای مدیریت: برنامه ریزی, منبع, را, تحویل و بازگشت.

هر یک از این فرایندها مورد بررسی قرار گرفت و در سه سطح از جزئیات. برای اولین بار در سطح استراتژیک است, چه این شرکت می خواهد از هر منطقه روند. سطح دوم نقشه کردن دقیقا همان چیزی است که در حال حاضر اتفاق می افتد در هر منطقه روند. سطح سوم به بررسی سطح عملیاتی از روند, مناطق, منطقه ای که در آن اعدام می شود تغییر می یابد.

SCOR نمی توانم به شما بگویم که چه تغییراتی را اما این نقشه را که در آن لینک های ضعیف هستند. پس از آن لازم است به درخواست اجرای مناسب تنظیمات خاص و به ویژه زنجیره ای. موفق مدیریت زنجیره تامین است که در مورد سازگار بررسی قرار گرفتن اطلاعات در زمان واقعی بنابراین شما می توانید واکنش نشان می دهند به کمتر از عملکرد مطلوب. این همچنین به معنای گرفتن با کیفیت عملیاتی هوش کسب و کار. شرکت هایی که موفق خواهد بود در دراز مدت کسانی هستند که متوجه این پاسخ نهفته است در به حداکثر رساندن زنجیره تامین بهره وری.

[ad_2]