عضو فراکسیون ورزش: ورود مجلس به قرارداد ویلموتس به معنای دخالت در کار فدراسیون فوتبال نیست

[ad_1]

ما در تصیمات فوتبالی دخالت نداریم بلکه ماهیت کار ما فسادزایی پیرامون قرارداد ویلموتس است.

[ad_2]

Source link