شرکت کننده برزیلی در عصرجدید و مترجم شدن احسان علیخانی (فیلم)

[ad_1]

در بخشی از برنامه عصرجدید احسان علیخانی به عنوان مترجم ظاهر شد و صحبت های رویا نونهالی را برای شرکت کنندا ترجمه کرد.

[ad_2]

Source link