شانه شکستگی بند – سرمینتو سبک – چه این ارتز می کند – که در آن برای پیدا کردن یک در نزدیکی شما

[ad_1]

شانه شکستگی و ارتوپدی پرانتز – سرمینتو سبک

1.) توضیحات: یک شانه شکستگی بند ارائه شده است به یک بیمار برای کمک به ارائه پشتیبانی به بازوی خود را. بدون چیزی حمایت از یک فرد استخوان بازو پس از یک شکستگی درد به احتمال زیاد تشدید می شود در یک روز به صورت روز. علاوه بر این وجود دارد که کمتر از یک فرصت است که این شکستگی را درست درمان.

2.) قبل از گرفتن شانه شکستگی بند

معمولا بیمار را در یک آتل اگر آنها خود را دیده اند ، این آتل قرار داده شده است در بیش از مجروح استخوان بازو برای کمک به ایجاد ثبات در یک شکستگی در اتاق اورژانس ، این شکستگی ممکن است کاهش می یابد توسط یک پزشک در اورژانس و این آتل را نگه داشتن بیمار تا زمانی که آنها را ببینید یک مجوز orthotist برای خود سرمینتو برمیداریم. معمولا برخی از تورم را کاهش دهد از این زمان بیمار خود را می بیند دکتر تا زمان آنها مجوز orthotist. – (این یک مثال است و نه هر وضعیت زیر این آبی چاپ. برخی از مردم ممکن است مستقیما به یک شانه شکستگی بند, به عنوان مثال.)

3.) چه سرمینتو سبک شانه شکستگی بند واقعا انجام دهید ؟

این نوع ارتوز (بریس / حمایت خارجی) کمک می کند تا به ارائه فشرده سازی به بافت نرم اطراف شانه شکستگی. در این راه بند کمک می کند تا به ترویج شفا و آن را کمک خواهد کرد که بیمار به احساس امن تر نیز هست. – اغلب اوقات این بند به نظر می رسد مانند یک “پوسته صدف” ساخته شده از پلاستیک و پارچه که به شکل یک استوانه در اطراف استخوان بازو. بسته به جایی که شکستگی در استخوان بازو ممکن است یک کاف شانه قرار داده شده در ارتز کمک خواهد کرد که به ارائه پشتیبانی بیشتر. لولا در آرنج می گنجانیده شود و همچنین اگر این شکستگی بسیار نزدیک به آرنج.

بعلاوه یک زنجیر یا “یقه و کاف” را می توان در رابطه با این ارتوز. چرا ؟ – ساعد در اکثر موارد خواهد بود سمت چپ به تنهایی و یک زنجیر یا “یقه و کاف” کمک خواهد کرد که برای حفظ ساعد به بدن است. بیماران معمولا احساس امن تر زمانی که آنها: الف) باید از بریس و ب) خود را بازو و ساعد نزدیک به بدن خود را.

4.) به کجا برای دریافت یک شانه شکستگی بند

بهترین کار این است که برای دریافت این نوع بریس از مجوز orthotist در منطقه شما. اگر شما می خواهم برای این نوع ارتوپدی بند به صورتحساب به بیمه درمانی خود را, مهم است که خود را به همراه بیمه و کارت ID با شما به بریس شرکت. نسخه مورد نیاز خواهد بود و همچنین از پزشک خود به ارتوز صورتحساب به بیمه خود را. چند بار ارتز و پروتز شرکت (بند ارائه دهنده در این سناریو) می تواند تسهیل ادعا می کنند از طرف شما. پوشش کامل اتفاق نمی افتد در هر زمان اما در بسیاری از موارد حداقل بخش بزرگی از بریس ممکن است پوشش داده شده است.

توجه:این اطلاعات سلامت, نه توصیه های پزشکی. گاهی اوقات نسخه های مختلف از یک شانه شکستگی پرانتز استفاده می شود به عنوان مثال. این مقاله این است که به معنای به شما برخی از اطلاعات پس زمینه های مشترک شانه شکستگی بند روش ها و نه همه بند ارائه دهندگان رویکرد این پرانتز همان راه دقیق برای هر بیمار است.

[ad_2]