سرمایه و درآمد

[ad_1]

در این مقاله ما خواهد شد همچنین بحث:

درآمد

هزینه

استفاده از کالا و خدمات به منظور کسب درآمد هزینه است.

Hendriksen بریم, “هزینه های در حال استفاده یا مصرف کالا و خدمات در روند به دست آوردن درآمد”.

American Accounting Association, کمیته مفاهیم و استانداردهای تعریف می شود:

“هزینه است و هزینه تمام شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به داده های مالی دوره از جریان کالا یا خدمات به بازار و مرتبط با عملیات.”

(a) هزینه های متحمل شده در طول دوره مالی و مربوط به همان دوره حسابداری می شود یعنی هزینه تمام شده هزینه های آن دوره.

(b) هزینه های متحمل شده در طول قبلی حسابداری دوره اما مربوط به زمان دوره حسابداری می شود یعنی هزینه تمام شده هزینه های جاری دوره حسابداری به عنوان مثال هزینه های اعتباری.

(ج) هزینه های مربوط به دوره حسابداری فعلی اما نمی پرداخت می شود برجسته هزینه.

هزینه ها معمولا از دو نوع:

(a) هزینه های سرمایه; و

(ب) درآمد هزینه.

هزینه های سرمایه

هزینه های سرمایه متشکل از هزینه های بهره مندی از آن به طور کامل لذت می برد در یک دوره حسابداری است اما در طول چند حسابداری دوره. این شامل دارایی به دست آورد به منظور کسب درآمد و یا افزایش ظرفیت درآمد کسب و کار و یا ایجاد اقتصاد در این عملیات یک دارایی است. این نه به معنای برای فروش. هزینه های متحمل شده برای بهبود دارایی و گسترش دارایی موجود است و همچنین هزینه های سرمایه.

مبلغ فاکتور, قیمت, حمل و نقل و بیمه و هزینه نصب و هزینه نصب و سفارشی وظیفه و غیره. خواهد بود با حروف بزرگ در این کتاب از یک شرکت است. این اقلام سرمایه به نظر می رسد در دارایی های جانبی از ترازنامه.

نمونه:

(a) بهره سرمایه پرداخت شده در طول دوره ساخت و ساز از شرکت (u/s 208 از شرکت های هندی در عمل)

(b) هزینه های در ارتباط با و یا اتفاقی به خرید و یا نصب و راه اندازی یک دارایی.

(c) خرید دارایی های جدید.

(د) هزینه های متحمل شده برای قرار دادن پیر دارایی خریداری شده را در شرایط کار است.

(e) اضافات و الحاقات به دارایی های موجود.

(f) علاقه و تامین مالی هزینه پرداخت کارگزاری و کمیسیون پرداخت می شود.

(g) بهبود دارایی های ثابت یا بهبود یک دارایی به تولید بیشتر به منظور بهبود ظرفیت درآمد یا کاهش هزینه های عملیاتی و یا برای افزایش عمر دارایی.

هزینه دارایی خواهد بود نوشته شده توسط راه از استهلاک بیش از یک دوره از زندگی خود را. میزان استهلاک درآمد هزینه است و بدهکار به حساب سود و زیان. دلیلی برای شارژ استهلاک به درآمد یعنی حساب سود و زیان است که دارایی استفاده می شود برای به دست آوردن درآمد. از این رو به استهلاک شارژ به حساب سود و زیان. در نتیجه بهره مندی از هزینه های سرمایه نمی اگزوز در یک سال اما گسترش بیش از چند سال از آن استفاده کنید و یا زندگی از دارایی.

درآمد هزینه

درآمد هزینه ها شامل هزینه های متحمل شده در یک دوره حسابداری, سود کامل است که لذت می برد در آن دوره تنها. این افزایش ظرفیت درآمد کسب و کار, اما آن را متحمل شده است به منظور حفظ موجود ظرفیت درآمد کسب و کار. آن را شامل تمام هزینه های که بوجود می آیند در دوره عادی از کسب و کار. مزیت این هزینه ها برای یک دوره کوتاه مثلا یک سال تنها و آن این است که نمی تواند به جلو انجام شده برای سال آینده. هزینه از یک تکرار طبیعت یعنی متحمل شده هر سال.

نمونه:

(یک) خرید مواد خام برای تبدیل به کالاها به پایان رسید.

(ب) فروش و توزیع هزینه های متحمل شده برای فروش کالا به پایان رسید به عنوان مثال دفتر فروش هزینه های تحویل و هزینه های تبلیغات و اتهامات و همکاران(%

(c) ایجاد هزینه ها مانند حقوق و دستمزد و اجاره, نرخ مالیات و بیمه و استهلاک تجهیزات دفتری و اداری.

(د) استهلاک کارخانه ماشین آلات و تجهیزات.

(e) هزینه های متحمل شده به منظور حفظ موجود در دارایی های ثابت در کارآمد و عملی دولت از جمله’ به عنوان تعمیرات ساختمان تعمیرات به کارخانه سفید-شستشو و نقاشی ساختمان.

همه این موارد به نظر می رسد در بدهی و طرف معامله و حساب سود و زیان و در مورد نگرانی های تجاری و یا درآمد و هزینه و حساب در صورت عدم نگرانی های تجاری.

معوق درآمد هزینه (DRE)

معوق درآمد و هزينه کردن درآمد هزینه است که متحمل شده در طول یک سال حسابداری که قابل اجرا است یا تماما یا بخشی بیشتر به حسابداری سال است. به گفته پروفسور A. W. Johnson “معوق درآمد هزینه شامل کسانی که غیر از هزینه های تکرار شونده است که انتظار می رود به توان مالی طبیعت توزیع شده به چندین حسابداری دوره های نامشخص مجموع ظهر. این درآمد طبیعت اما به تعویق افتاده و یا به تعویق افتاد. آن است که از نيمه پایتخت طبیعت.”

در عبارت ساده تر می توان گفت که معوق درآمد و هزینه هستند کسانی که هزینه های بهره مندی از آن ها ممکن است تمدید شود به تعداد سال, گفتن, 3 تا 5 سال است. اینها به شارژ به حساب سود و زیان طی یک دوره 3 تا 5 سال بسته به سود تعلق گرفت.

گاهی اوقات ضرر و زیان ممکن است دچار یک استثنایی طبیعت به عنوان مثال از دست دادن یک دارایی (بیمه) به دلیل تصادف و یا آتش و مصادره اموال در یک کشور خارجی ، شایان ذکر است که مبلغ آن بوده است نه بدهکار به حساب سود و زیان سال جاری نشان داده شده است که در ترازنامه در دارایی طرف و آن شناخته شده است به عنوان ساختگی دارایی.

هزینه های توسعه

در برخی از واحدهای مانند معادن و مزارع و مسکن مستعمرات در ابتدا سنگین مصرف می شود دچار شده است و تنها پس از مدتی می گویند سه تا پنج سال است که این درآمد را به دنبال خواهد داشت. جمله های سنگین و هزینه اولیه شناخته شده به عنوان ‘هزینه های توسعه’ و درمان به عنوان هزینه های سرمایه.

منظور از تمایز

حساب سود و زیان است که بدهکار با درآمد هزینه و اعتبار با درآمد درآمد (یعنی فروش و درآمد از منابع دیگر). اگر درآمد درآمد بالاتر از درآمد هزینه های آن خواهد بود سود و اگر آن را کمتر از درآمد هزینه های آن خواهد شد از دست دادن. هزینه های سرمایه نشان داده شده است در دارایی های جانبی از ترازنامه. سرمایه و بدهی های نشان داده شده در تعهدات طرف ترازنامه. هدف از تمایز است که به “درست و منصفانه” از نظر حساب و وضعیت مالی شرکت.

[ad_2]