ساخت یک 30-60-90 روز طرح کسب و کار

[ad_1]

به عنوان بخشی از روند مصاحبه بسیاری از دستگاه های پزشکی شرکت خواهد خواست نامزد برای ساخت یک 30-60-90 روز برنامه ریزی کنید. حتی اگر آن مورد نیاز نیست انجام این کار را نشان می دهد به استخدام سازمان داوطلبان' نیت جدی نسبت به موقعیت خاص آنها در حال مصاحبه است. یک طرح خوب را شامل مقدمات آماده سازی طرح علاوه بر مختصر و دقیق طرح کسب و کار است که شامل هر دو تاکتیکی و استراتژیک طرح های. من تاکید نمی تواند چقدر مهم است به غیر روحانی کردن یک مفصل و خوب برنامه. سرمایه گذاری شاید 3-4 ساعت خواهد بود بیش از ارزش زمان و تلاش زمانی که پیشنهاد کار افزایش یافته است.

-مقدماتی آماده سازی-

مقدماتی آماده سازی اولیه شامل شرکت تحقیقات و استراتژیک بیشتر از تاکتیکی. اگر شرکت عموم معامله یکی می خواهم برای به دست آوردن گزارش سالانه که در دسترس هستند برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه و مطالعه آنها. اغلب اطلاعات شرکت در شرکت های خصوصی خریداری می شود از طریق منابع مانند Hoovers زوم اطلاعات یا Dunn & Bradstreet. یک نامزد را نیز می خواهید به ملاقات با مدیر منطقه به بحث و تجزیه و تحلیل بازار و بازار هدف, خاک و ویژگی ها / مزایای استفاده از محصولات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت است. برای کسب و کار به کسب و کار فروشنده آن ضروری خواهد بود به آشنایی خود با زبان و buzzwords پزشکی و دارویی زمینه است. برای پزشکی هرزه فروش این خواهد بود که زمان برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط این شرکت و همچنین ساخت و ساز از تجزیه و تحلیل رقابتی.

-30 روز-

30 روز اول نه تنها باید شامل درک کاملی از فعالیت های داخلی شرکت اما همچنین شامل یک برنامه به معرفی خود به تمام مشتریان تماس با ما. آموزش ایمیل, سیستم, حفظ مشتری مدیریت (CRM) خواندن و درک سیاست های شرکت و روش حضور در برنامه های آموزشی تسلط بر دانش محصول همه طرح های تاکتیکی. با کیفیت ترین شرکت های آموزش پرسنل فروش گسترده (چه برای فروش دارویی مواضع بیوتکنولوژی شغل فروش بالینی و آزمایشگاه تحقیقاتی فرصت های فروش و یا پزشکی خرید و فروش دستگاه). طرح های استراتژیک شامل گسترش دانش در زمینه پزشکی, شناسایی گروه تجارت و به طور کامل درک بازار هدف.

-60 روز-

بعد از سی روز شامل بیشتر در زمینه زمان کمتر و بیشتر تعامل مشتری. تاکتیکی طرح شامل تنظیم خوب مسیر رانندگی از طریق قلمرو دقیق تماس برنامه ریزی و تنظیم خوب ارائه سبک. برنامه های راهبردی را شامل مطالعه مواد اضافی در مورد فروش سبک ملاقات با مدیر منطقه به بحث در مورد پیشرفت و پیوستن به صنعت خاص گروه های حرفه ای.

-90 روز-

تاکتیکی بخشی از این طرح باید شامل توسعه و اجرای خاص “طرح بازی” که شامل تعیین اهداف برای شش ماه و یک سال در حال توسعه هدف لیستی از حساب های مبتنی بر تجزیه و تحلیل نیاز و ایجاد و اجرای نتایج قابل اندازه گیری تماس بگیرید و برنامه ریزی کنید. طرح های استراتژیک را شامل حضور در شبکه های حرفه ای, حوادث دیدار با تیم فروش به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف از خاک تحقیقات مستمر در صنعت پزشکی و همچنین بهبود فروش مهارت های ارائه.

[ad_2]