روش های نوین برای تحلیل بیوشیمی

[ad_1]

یک biochemisty تجزیه و تحلیل یک دستگاه طراحی شده برای انجام انواع تستهای بيوشيميايی. اختراع شده توسط هانس باروخ آنها معرفی به جامعه پزشکی به صورت تجاری در سال 1959 و اجازه آزمایشگاه های پزشکی و بیمارستان ها برای پردازش بیشتر نمونه های بیشتر به سرعت و به طور موثر تر از قبل. با این تست خودکار فرایند تست زمان رفت و از روز – گاهی اوقات هفته به دقیقه صرف.

قبل از آن رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل بیوشیمی درگیر باز کردن لوله های آزمایش قرار داده شده در قفسه بودند که پس از آن یا در امتداد یک مسیر و یا چرخید و در یک چرخ فلک. برای محافظت از نمونه ها از آلودگی و کارکنان آزمایشگاه از بیماری یا آسیب دیدگی بسته لوله نمونه برداری به زودی به دنبال. خودکار آنالایزر بیوشیمی نیست حذف نیاز به صورت بالینی تکنسین آزمایشگاه, اما, اما آن را به کار در آزمایشگاه امن تر و کمک به کاهش اشتباهات.

وجود انواع تست های بیوشیمی تجزیه و تحلیل انجام می دهد. آنها می تواند طیف وسیعی از آزمایش آنزیم های کبدی تابع تست به تست یونهای سدیم و پتاسیم سطح. قند خون و کراتین و آلبومين سرم – پلاسما – پروتئين در میان دیگران نیز می تواند مورد تحليل قرار گرفت.

وجود دارد سه دسته بیوشیمی تجزیه و تحلیل: این نوع مرطوب خشک نوع و زیستی سنسور. این نوع مرطوب روش شامل مخلوط کردن نمونه آزمون با یک معرف برای تشویق یک واکنش شیمیایی. یک دستگاه خواندن مانند یک دستگاه و یا یک کالریمتر و سپس می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان خوانده شده تغییر رنگ قبل و بعد از واکنش اجازه می دهد برای تجزیه و تحلیل. اما این شکل از تست های گران قیمت نیاز به ابزار و توانایی نگه داشتن معرف معتبر برای دوره های طولانی از زمان.

این نوع خشک biochemistry analyzer نیاز به استفاده از معرف های شیمیایی به یک نوار تست مانند یک آنتی بادی یا آنزیم است که واکنش نشان می دهند به طور مستقیم با نمونه تست. با خشک نوع تست وجود دارد بیشتر در معرض خطر اکسیداسیون از نوار تست است که می تواند اجازه می دهد برای معیوب خوانش.

هنگامی که با استفاده از ذخیرهسازی در نوع بیوشیمی, تجزیه و تحلیل نمونه تست ممکن است اکسید شده و قرار داده شده بر روی یک فیلم نازک است که قرار داده شده بر روی سطح الکترود مانند ستون پراکسید هیدروژن است که در میان رایج ترین و سپس یک قطبی پتانسیل اعمال شده به آند و کاتد است که انتشار elctrodes که ممکن است اندازه گیری می شود. اما ستون الکترود نیاز به نگهداری مداوم است که می تواند منجر به عبور از آلودگی است که می تواند منجر به اشتباه در خوانش.

برخی از آزمایشات بیشتری نیاز تستهای تخصصی و نیاز به یک جداگانه biochemistry analyzer. این تحلیل ممکن است مورد استفاده برای چندین tets و یا یک آزمون. برخی از این انجام شده اغلب, اما دیگران نیست و اکثریت گران قیمت هستند به انجام و همچنین وقت گیر است. با توجه به کمبود ماهر آزمایشگاه بالینی حرفه ای تولید کنندگان در حال تلاش برای توسعه سیستم های خودکار برای این نادر آزمون.

با سهم های اخیر در زیست شناسی, شیمی و ژنتیک, بیوشیمی, تجزیه و تحلیل شده است در حال تحول و بهبود است. بیوشیمیایی پژوهشی است تحت فشار قرار دادند و در حال حاضر در حال حرکت از مطالعه چند مولکول های کاربردی مطالعه تمام مولکولهای زیستی. امروز بیوشیمیایی تجزیه و تحلیل استفاده می شود برای کمک به تگ پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک با ویژه می میرد thhat دانشمندان اجازه می دهد برای بزرگ پیشرفت در تلاش خود را به توالی ژنوم انسان.

[ad_2]