روایت یک مسئول امنیتی سابق از ناگفته های ترور عجیب خالد مشعل

[ad_1]

یک مسئول امنیتی سابق در برنامه تلویزیونی سرچشمه از ناگفته های ترور خالد مشعل گفت.اینکه موساد چطور خالد مشعل را مسموم کرد و ناچار شد پادتنش را به آنها بدهد.

[ad_2]

Source link