روانپزشکی است که علم آشغال

[ad_1]

واقعیت در مقابل نظر

یک واقعیت چیزی است که می تواند به ثابت وجود داشته باشد قابل رویت شواهد و مدارک.

یک نظر این است که چیزی که ممکن است و یا نمی تواند بر اساس هر گونه حقایق است.

یک باور و یا نتیجه گیری است که بر اساس آنچه که فکر می کند و نه در آنچه ثابت است یا شناخته شده درست باشد.

با استفاده از این تعاریف مهم است که با توجه به داروهای روانپزشکی استفاده می شود شهروندان ما.

اولین دست داده

از منبع اصلی.

دوم دست داده

نه به دست آمده از منبع اصلی; قرض گرفته شده.

سوم دست داده

مشتق شده به عنوان اطلاعات از دوم پس از اصلی یا منبع اصلی; از این رو کهنه. همچنین سوال و اطمینان است.

علم

سازمان بدن از دانش است که اقدام برخی از قطعی بدیهیات (قوانین یا قوانین) است که قادر به پیش بینی و دانش است. آن را ندارد متغیرها در آن است.

علم است که به طور سیستماتیک مرتب دانش از جهان مادی جمع آوری شده در چهار مرحله:

1) مشاهده پدیده;

2) مجموعه ای از داده ها;

3) ایجاد یک نظریه توسط استقرا[یعنیاستدلالازحقایقبهیکقاعدهکلییااصلی;ازلاتینinducereمعرفیاینمفهومرامیرسانندمتقاعد[iereasoningfromthefactstoageneralruleorprincipal;fromLatininducereintroduceimplypersuade

4) تست نظریه با مشاهده مکرر و کنترل و آزمایش است. و آن را قابل اجرا و همواره حق است.

مارگارت Hagen, Ph. D., یک روانشناس و مدرس دانشگاه در دانشگاه بوستون می گوید: اینها برخی از معیارهای کلیدی برای یک علم:

“یافته های کشف شده از طریق مشاهده در یک آزمایشگاه باید تکرار در یکی دیگر از آزمایشگاه. داده های اندازه گیری و جمع آوری شده توسط یک ابزار باید همان اطلاعات جمع آوری شده توسط یکی دیگر از ابزار مشابه. و در نتیجه عینیت می آید…از یک سیستم است که خواسته های مداوم و تکرار نتایج.”

علم آشغال

با توجه به پیتر Huber, نویسنده گالیله انتقام: علم آشغال در اتاق دادگاه:

“آشغال علم است تصویر آینه از علم واقعی با بسیاری از همان شکل اما هیچ کدام از همان ماده است….آن است که یک چیز درهم و برهم از گرایش اطلاعات الکی استنباط و منطقی شعبده [trickery]وصله هم توسط محققان که شور و شوق برای کشف و تشخیص به مراتب پیشی مهارت های خود را. این فروشگاه از هر نوع قابل تصور خطا: اطلاعات لایروبی واهی و پوچ فکر…و در حال حاضر و دوباره تقلب آشکار.”

پائولا Caplan, Ph. D., نویسنده, صنم قربانیان:

“آنچه که در حال حاضر به نام ‘روانشناسی’ ، ‘علم آشغال’….به عنوان فریزر به عنوان این ممکن است در روانشناسی, صنعت, علمی, اصول هستند نقض تحقیقات نادیده گرفته شده است و در برخی موارد اطلاعات تحریف و یا حتی ساخته شده به تناسب نیاز دارید.”

مقابل بیماری اختلال

بیماری: در طب معیارهای اکید وجود دارد برای تماس با یک بیماری یک بیماری است. در علاوه بر این به یک قابل پیش بینی از علائم علت علائم و یا برخی از درک درستی از خود فیزیولوژی [functions and activities] باید برقرار شود. این دانش افزایش تشخیص به وضعیت بیماری است.

یک “تب” یک بیماری نیست, آن است که صرفا یک علامت است.

مالاریا یک بیماری ناشی از یک انگل است که انتقال از یک آلوده به یک مثلا فردی توسط نیش خاص پشه. علائم آن شامل تناوبی لرز و تب است. این همزمان با کشتار جمعی از سلول های خونی و انتشار مواد سمی توسط این انگل که باعث این بیماری است.

سندرم یا اختلال: در صورت عدم وجود یک علت شناخته شده یا فیزیولوژی یک گروه از علائم است که می بیند بارها و بارها در بسیاری از بیماران مبتلا به یک سندرم یا اختلال است. در روانپزشکی همه از آن تشخیص صرفا سندرم یا اختلال—گروه سندرم تصور می شود مربوط است. “تشخیص هستند به نام اختلالات چرا که هیچ یک از آنها در حال تاسیس بیماری می گوید:” دکتر ژوزف Glenmullen دانشکده پزشکی هاروارد روانپزشک.

افسردگی و اضطراب و اختلال برچسب شده با عنوان “اختلالات” بر اساس نظر تنها از روانپزشکان. هیچ فیزیولوژی شناخته شده و یا باعث شود که آنها را می توان شناسایی. هیچ پزشکی یا علمی راه برای تست و تایید هر یک از این به عنوان یک “بیماری” و یا “بیماری است.”

درمان

را به بازگشت به سلامت را به خوبی: به خلاص شدن از شر.

درمان

به کل دوباره.

روانپزشکی: هیچ درمان

  • “ما نمی دانیم که این باعث [of any mental illness]. ما نمی باید روش ‘درمان’ این بیماری نشده است”. [Dr. Rex Cowdry. Psychiatrist and director of National Institute of Mental Health (NIMH), 1995]
  • “زمانی که روانپزشکان در نظر گرفته است که آنها می تواند به درمان بیمار روانی از بین رفته است. در آینده بیمار روانی را برای یادگیری برای زندگی با خود بیماری است.” [Norman Satorius, president of the World psychiatric Association, 1994]
  • “چه درمان ؟ …این درست است که این یک اصطلاح است که ما نمی استفاده در پزشکی [psychiatric] حرفه ای است.” [Dr. Joseph Johnson, California psychiatrist during court deposition, 2003]
  • “روانپزشکان بررسی شد در مورد خود را “توهمات” در مورد عمل خود را. شماره 1 بود: “…من خواهد بود قادر به درمان بیمار است.” تعداد 2 فانتزی بود: “بیمار می خواهد به دانستن آنچه که او مشکل است.” [Dr. Sander Berger, associate clinical professor of psychiatry at Michigan State University, Psychiatric Times, 1998.]

[ad_2]