راه حلهای مرعشی و سلامتی برای یکسال آخر دولت روحانی

[ad_1]

شرق نوشت: اواخر تیر 1400 را فرض کنید؛ حسن روحانی به روزهای پایانی دولت دومش رسیده و باید صندلی ریاست در پاستور را به رئیس‌جمهور بعدی تحویل دهد. تا آن روز، روحانی قطعا با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

[ad_2]

Source link