دیدن صندلی خالی دانشجوها ما را اندوهگین می کند/ هر روز دعا می کنیم دوباره به عنوان معلم و مسوول دانشجوها را ببینیم

[ad_1]

وزیر علوم در اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رویش گفت: دیدن صندلی های خالی و عدم حضور دانشجوها در دانشگاه، ما را اندوهگین می کند. هر روز دعا می کنیم که شرایط ویروس کرونا در کشور بهبود پیدا کند و بار دیگر به عنوان معلم و مسوول دانشجوها را از نزدیک ببینیم.

 

وزیر علوم گفت: دیدن صندلی های خالی و عدم حضور دانشجوها در دانشگاه، ما را اندوهگین می کند. هر روز دعا می کنیم که شرایط ویروس کرونا در کشور بهبود پیدا کند و بار دیگر به عنوان معلم و مسوول دانشجوها را از نزدیک ببینیم.

به گزارش فارس، اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رویش امروز ۲۷ مرداد ۹۹ با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم اظهارداشت: در جشنواره امسال ۳۰ هزار دانشجو از ۱۲۷ کشور شرکت کرده بودند و تعداد افرادی که اکنون این برنامه را به صورت مجازی می بینند از تعداد صندلی های سالن بیشتر است و همه اینها از جمله امکانات و ظرفیت هایی است که در پی تغییر روش ها در نتیجه شیوع کرونا ایجاد شده است.

وی گفت: ارتباط چهره به چهره در محیط های آموزشی بسیار ارزشمند است و امروز دیدن صندلی های خالی در این سالن و عدم حضور فیزیکی دانشجوها در دانشگاه ما را اندوهگین می کند.

*هر روز دعا می کنیم که شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور بهبود پیدا کند

غلامی افزود: هر روز دعا می کنیم که شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور بهبود پیدا کند و بار دیگر به عنوان معلم و مسوول دانشجوها را از نزدیک ببنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اینکه در این شرایط همکاران ما تلاش می کنند که ارتباط دانشجوها با دانشگاه و محیط آموزشی قطع نشود بسیار ارزشمند است.

وی تاکید کرد: امکانات و ظرفیت هایی که امروز در پی تغییر روش ها در نتیجه شیوع کرونا ایجاد شده باید در آینده هم حفظ شود و در آینده و پس از رفع مشکل کرونا در برنامه های این چنینی به تعداد صندلی های سالن و حتی ظرفیت داخل اکتفا نکنیم.
به گزارش فارس، هشتمین جشنواره ملی رویش از ۲۵ الی ۲۷ مرداد ۹۹ برگزار شد.

 

[ad_2]

Source link