دولت باید روی ریل مجلس حرکت کند/ ریخت و پاش در دولت زیاد است

[ad_1]

در گفت‌وگو با عصرایران

دولت باید هزینه های خودش را پایین تر بیاورد و این لزوما به معنای کم کردن دستمزد و حقوف نیست.

سید نظام الدین موسوی در مورد تعامل مجلس یازدهم با دولت گفت: یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس یازدهم مسئله معیشت و اقتصاد است. البته براساس خط و مشی کلی که مقام معظم رهبری فرمودند باید مقوله فرهنگ نیز از جمله اولویت های مجلس یازدهم باشد فدر واقع ما اقتصاد و فرهنگ را دغدغه جدی مردم می دانیم .

نماینده تهران در مجلس در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد:  با توجه به مسائلی که این چندوقت داشتیم مسائل معیشتی فوری تر ازبقیه مسائل هستند. در ماه‌های اخیر اپیدمی کرونا موجب شد که بخشی از طبقات محروم جامعه آسیب جدی ببینند و فوریت دارد که مجلس با همکاری دولت برای اینها برنامه ریزی داشته باشد .

این نماینده اصول‌گرای مجلس خاطر نشان کرد:  در درجه اول تلاش مجلس بر این است که دولت در حوزه مسائل معیشتی و برنامه ریزی برای طبقات محروم تر برنامه ریزی داشته اما اگر احساس کنیم که اهمال و کم کاری وجود دارد حتما از ابزارهای نظارتی‌مان استفاده می کنیم اما بنای اصلی مجلس یازدهم بنای همکاری با دو قوه قضاییه و مجریه است بویژه همکاری با دولت که امور اصلی و اجرایی کشور رادارد .

موسوی بیان کرد: با توجه به اینکه مجلس ریل گذار حرکت کلی کشور در حوزه های اجرایی است به طور طبیعی دولت باید روی این ریل حرکت کند تا این تعامل و همکاری نیز ادامه داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت در هزینه های  جاری  خودش  باید  به  سمت صرفه جویی برود و هزینه های جاری لزوما بحث حقوق و دستمزد نیست. خیلی از جاها در بخش های مختلف دولتی بعضا شاهد ریخت و پاش های و استفاده های نادرست از بیت المال هستیم. دولت می تواند در ادارات و بخش های مختلف صرفه جویی‌هایی را داشته باشد، تشریفات و هزینه ها را کمتر کنند در واقع این امکان و این توانایی برای دولت وجود دارد که هزینه های خودش را پایین تر بیاورد و این لزوما به معنای کم کردن دستمزد و حقوف نیست.

_______________________

بیشتر بخوانید؛[ad_2]

Source link