خودکار خارجی دانسیته – تاریخ و اختراع داروها

[ad_1]

این کشف که کسی's قلب شروع می شود با استفاده از یک شارژ الکتریکی است که یکی از طب مدرن's بزرگترین تحولات است. این ایده شروع شد و در حدود سال 1888 زمانی که مک ویلیام پیشنهاد کرد که فیبریلاسیون بطنی می تواند به مرگ ناگهانی شود. در سال 1989 Batelli و Prevost ساخته شده که کشف مقادیر زیادی از ولتاژ ارائه شده به قلب می تواند به توقف فیبریلاسیون بطنی در حیوانات. مطالعات دیگر تکمیل شده و در قرن نوزدهم توسط دانشمندان تقویت برق's اثر بر روی قلب.

یک AED (automated external defibrillator) توسط دستگاه های الکترونیکی قابل حمل است که قادر به تعیین someone's ریتم قلب. آن را تشخیص تهدید کننده زندگی مسائل در درون قلب است و توانایی به درمان آنها با defibrillation. اگر لازم است یک AED ارائه می کنند شوک الکتریکی به قلب برای بازگرداندن ریتم طبیعی قلب. وقتی کسی دچار ایست قلبی ناگهانی شانس از او بازمانده است کاهش می یابد به بین 7 و 10 درصد با هر دقیقه ای که می گذرد بدون یا CPR یا defibrillation.

برای اولین بار موفق defibrillation در انسان گزارش شده بود در سال 1947 توسط دکتر کلود بک. در طول یکی از جراحی متوجه شد او بیمار بود و دچار فیبریلاسیون بطنی. او اداره یک جریان متناوب از 60 هرتز و تثبیت ضربان قلب. این بیمار خاص خود زندگی می کردند; defibrillators به ایجاد شد.

یک AED ساخته شده در کامپیوتر است که ارزیابی یک قلب's ریتم تعیین می کند اگر به آن نیاز defibrillation و سپس اداره سطح مورد نیاز از شوک. این کاربر از AED هدایت از طریق این فرایند با هم قابل شنیدن دهید بصری دهید و یا هر دو. خودکار خارجی defibrillators معمولا فروخته شده در کیت که شامل یک واحد قدرت دست و پا الکترود و لوازم جانبی. هر بخش به صورت جداگانه ساخته شده و سپس با هم از طریق یک فرایند یکپارچه. تولید کنندگان از دستگاه های پزشکی ایجاد کرده است بسیاری از دانسیته داخلی و خارجی که قادر به اضافه کردن سال به زندگی بسیاری از بیماران است.

خارجی دانسیته استفاده می شود می تواند در بیمارستان یا اورژانس سایت. کاربر آغاز می شود و با روشن ضفبرلترس و استفاده از ژل رسانا بر روی بیمار's قفسه سینه یا دست و پا زدن الکترود. سطح انرژی است و سپس تصمیم بر و ابزار اتهامات عنوان شده علیه. تعطیل هستند بصورتی پایدار و محکم قرار داده شده در قفسه سینه با فشار. دکمه های موجود در الکترود در همان زمان فشرده و شوک الکتریکی است و سپس تحویل به بیمار است. پس از این روش ضربان قلب است و سپس نظارت به صورت منظم ضربان قلب. کل فرایند تکرار شده است سپس در صورت نیاز.

در سال 1954 برای اولین بار بسته قفسه سینه defibrillation که بر روی یک سگ توسط ویلیام و Kouwenhoven Milnor. این فرایند مورد بررسی قرار گرفت توسط پل Zoll در سال 1956 و او انجام شده برای اولین بار موفق در یک انسان است. Qilliam بنت Kouwenhoven متولد تجاوز پسربچه در سال 1886 بود که یک مهندس برق و اختراع سه ضفبرلترس و نیز توسعه تکنیک های CPR.

این AED (automated external defibrillator) ایجاد شد و در سال 1978. این دستگاه خاص ساخته شده است با سنسور قرار داده شده است که در قفسه سینه به تصمیم گیری است که فیبریلاسیون بطنی رخ داده است. اگر آن شناسایی دستگاه می دهد دستورالعمل های مناسب برای ارائه یک شوک الکتریکی. این دستگاه های خودکار شده اند قادر به کاهش آموزشی که مورد نیاز است به استفاده از دانسیته و نیز ذخیره هزاران نفر از مردم زندگی می کند.

[ad_2]