حقوق کارگران قزوین در سال۹۹ اعلام شد

[ad_1]

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین، میزان افزایش دستمزد روزانه و مبنای کسر حق بیمه کارگران مشمول قانون کار را در سال۹۹ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ سیروس نصیری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در مورد بیمه سال۹۹ کارگران گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱هزار و ۸۰۹ریال تعیین شده است و سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰هزار و ۳۳۸ریال (مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹= (۳۰.۳۳۸+۱۵‌/۱× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸) افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: قرار شده کارفرمایان مشمول قانون به همه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۴میلیون ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی پرداخت کنند؛ بنابراین کارفرمایان باید به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی تاکیدکرد: به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از اول فروردین سال۹۹ ‬دستمزد آنها بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج شده و چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان یادشده خودداری کرده و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آن‌ها را اعلام نکند باید دستمزد آن‌ها به شرح بندهای اعلام شده تعیین  شده و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی  قرار گیرد که لیست آن ارسال نشده است.
 به گفته نصیری، حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه شدگان اختیاری برابر نصف (۲/۱) حداقل دستمزد مصوب شورای‌‬ عالی کار است.
 او ادامه داد: مبنای پرداخت حق‌بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال مطابق روش اعلام شده در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از نصف (۲/۱) حداقل دستمزد‬ مصوب شورای‌عالی کار کمتر نیست.
البته آنگونه که این مقام مسئول گفت حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱.۸۰۹ریال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین همچنین با اشاره به مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، که مبنای پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ریال بیشتر است افزود: همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰هزار و ۳۳۸ریال در سال‌جاری افزایش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول در مورد بیمه بیکاری هم گفت: همه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ بیکاری آنها از تاریخ اول فروردین سال۹۹ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود، همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سال های گذشته که در سال جاری ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد امسال می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال۹۹ اصلاح شده است.
البته نصیری، با بیان اینکه دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری هم مشخص شده افزود: دستمزد قطعی روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏‏‏‏/۱) معادل ۹۱۸.۰۰۰ ریال، برای رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب ۲‏‏‏‏‏‏/۱) معادل ۷۳۴.۰۰۰ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏‏/۱) معادل  ۶۷۳.۰۰۰‌ریال تعیین شده است.
 مدیرکل تامین اجتماعی در پایان با اشاره به حق‌بیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد: براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنها و براساس دستمزد قطعی روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۰۰۰‏‏/۷۳۴، ۰۰۰/۷۹۵، ۰۰۰‏‏/۸۵۷) ریال براساس سطح مهارت کارگران یادشده و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.

48

[ad_2]

Source link