حسابداری Sub مجلات و نقد کتاب

[ad_1]

حسابداری روش برای ضبط اطلاعات شامل دو مرحله یعنی journalizing و ارسال. این شرح است که هر کسب و کار باید حفظ یک مجله (کتاب اصلی و یا ورود نخست) و لجر (اصل کتاب). در نتیجه سیستم از کتاب نگهداری در اصل پیش بینی است که تمام معاملات باید ثبت شود برای اولین بار در کتاب اصلی ثبت, یعنی, مجله و پس از آن هر معامله پس از ثبت در مجله باید ارسال شده در اصل کتاب یعنی لجر. پس از آن تجربه شد که کار ضبط هر معامله با گویندگی در مجله و سپس ارسال هر مطلب در دو حساب مختلف در معین شده است. این روش بیشتر وقت گیر و منجر به بالاتر ایجاد هزینه.

اما طبیعی است که در هر کسب و کار بسیاری از معاملات مربوط به رسید و پرداخت نقدی; خرید کالا ;. فروش کالا ، از آن خواهد شد مناسب و مقرون به صرفه برای حفظ کتاب جداگانه برای ضبط هر کلاس خاص از معاملات. هر یک جداگانه کتاب به معنای ثبت معاملات خاص یک کلاس کتاب اصلی و یا ورود نخست. آن نیز شناخته شده به عنوان sub-مجله و یا فرعی کتاب است. این سیستم که تحت آن معاملات مشابه طبیعت وارد میشوند مربوط به’ فرعی کتاب و بر اساس آن دفتر نوشته شده است به عنوان شناخته شده ‘سیستم عملی از کتاب نگهداری’. این سیستم باعث کاهش نیروی کار و زمان ضبط معاملات به عنوان غیرشخصی حساب یعنی., فروش اکانت خرید اکانت و…. دریافت مجوز های ارسال و بالغ و نه فردی از معاملات. این سیستم همچنین مطابق با قوانین اساسی از ورود دو سیستم.

به طور کلی زیر تابعه کتاب های مورد استفاده در کسب و کار:

(1) نقد کتاب : سوابق رسید و پرداخت نقدی از جمله معاملات مربوط به بانک;

(2) خرید کتاب: سوابق اعتباری خرید کالا به معنای برای فروش و یا برای تبدیل به پایان رسید کالا;

(3) بازده بیرون کتاب: سوابق بازگشت کالا به تولید کنندگان به دلایل مختلف;

(4) فروش کتاب: سوابق اعتباری خرید و فروش کالا در برخورد با کسب و کار ؛

(5) بازده داخل کتاب : سوابق بازگشت کالا توسط مشتریان به کسب و کار ; (vi) صورت حساب دریافتنی کتاب: سوابق رسید صورتحساب ارز, سفته و hundies از احزاب مختلف;

(6) صورتحساب قابل پرداخت کتاب: سوابق این موضوع را از صورتحساب ارز, سفته و hundies به احزاب مختلف:

مزایای استفاده از sub-مجلات

(1) نتایج آن را در صرفه جویی در زمان (ع) را قادر می سازد ضبط روش به انجام به طور همزمان در مختلف تابعه کتاب و (ب) با ارسال دوره در مجموع در غیرشخصی حساب.

(2) این باعث می شود اطلاعات موجود در مورد هر یک کلاس خاص از معاملات.

(3) در زمان تهیه ترازنامه آزمایشی چک کردن آسان تر است چرا که کتاب بودن بسیاری از افراد مختلف می تواند انجام این کار است.

نقد کتاب

در هر کسب و کار و شاید بیشترین تعداد معاملات از یک طبیعت باید مربوط به پول نقد و بانک. این است زیرا هر معامله باید در نهایت منجر به یک معامله. در حال حاضر اگر هر نقدی معامله می شود ثبت شده در مجله آن شامل مقدار زیادی از کار در debiting یا اعتباری و یا پول نقد حساب بانکی معین برای هر معامله. بنابراين مناسب است به یک کتاب جداگانه نقد کتاب به ثبت معاملات است. حفظ نقد کتاب حذف ضرورت داشتن پول نقد و بانک حساب های معین. این کتاب ما را قادر می سازد به دانستن تعادل از پول نقد در دست و در بانک در هر نقطه ای از زمان.

نقد کتاب شامل نقد و بانک حساب های گرفته شده از معین و به طور جداگانه نگهداری می شود; در نتیجه, آن است که یک جایگزین معین به صورت نقدی و حساب های بانکی. این هم یک کتاب از مطلب اصلی به دلیل پول و بانک معاملات ثبت نشده در هر فرعی کتاب است.

انواع نقد کتاب

این نوع از نقد کتاب برای استفاده توسط هر کسب و کار شما بستگی دارد بر آن طبیعت و مورد نیاز است. آن را ممکن است هر کسی از زیر:

(1) تک ستون نقد کتاب (نقدی ستون).

(2) دو ستون نقد کتاب (نقدی و تخفیف ستون).

(3) ستون های سه گانه نقد کتاب (نقدی تخفیف و بانکی ستون).

(4) بانک نقد کتاب (بانک و تخفیف ستون).

به طور کلی هر کسب و کار استفاده خواهد کرد هر کسی از انواع فوق از نقد کتاب همراه با “خرده cashbook” است که نگهداری می شود بر اساس تفاهم نامه.

تمایز بین نقد/c و نقد کتاب

در واقع نقد کتاب کامل جایگزین پول نقد در حساب. در هر دو معاملات نقدی ثبت تاریخ حکیم در سفارش از وقوع است. تعادل نقدی به عنوان در هر تاریخ می تواند به مسلم متعادل هر دو در هر روز مورد نظر. هنوز وجود دارد برخی از تفاوت های بین این دو عنوان زیر آورده شده است:

نقدی حساب

1. یک حساب در دفتر کل.

2. نقدی حساب بخشی از معین. نقدی حساب باز شده است در دفتر که در آن ارسال انجام می شود از برخی از کتاب از مطلب اصلی یعنی مجله

3. نقدی حساب ارسال نشده است و به دنبال آن داستان.

4. آن سوابق تنها یکی از جنبه های معامله شامل پول نقد و بانک.

نقد کتاب

1. یک کتاب جداگانه از حساب های تشکیل بخشی از سیستم حسابداری.

2. نقد کتاب پرونده های ورودی به طور مستقیم از معاملات و این است که بدون نیاز به یک کتاب نخست ورود.

3. در نقد کتاب نوشته به دنبال آن روایت نیز می باشد.

4. این پرونده هر دو جنبه از این معامله به صورت نقدی و بانکی ستون برای تکمیل دو مطلب را ارسال.

[ad_2]