حسابداری و مدیریت پزشکی Codes – چگونه کار می کنند

[ad_1]

کد نویسی پزشکی است که روند coders پزشکی اختصاص کدهای عددی برای تشخیص های پزشکی و روش به منظور لایحه شرکت های بیمه برای بازپرداخت برای خدمات بهداشت و درمان.

برای حسابداری و مدیریت پزشکی و برنامه نویسی وجود دارد برنامه نویسی, دفترچه راهنما که شامل تمام کدهای ممکن است که یک رمز گذار پزشکی می تواند شامل یک ادعا می کنند برای بازپرداخت. آنها عبارتند از:

• ICD-10: طبقه بندی بین المللی بیماری ها, 10th تجدید نظر که مراجعه به کدهای تشخیص.

• CPT: Current Procedural Terminology که اشاره به روش ها و خدمات انجام شده بر روی بیمار است.

• HCPCS: بهداشت و درمان رایج رویه برنامه نویسی سیستم که اشاره به بقیه متفرقه لوازم و داروهای عرضه شده به بیمار در مراکز بهداشتی.

نویسان ترکیب این سه مجموعه از کدهای مطالبات بیمه و سپس ارسال آنها را به شرکت های بیمه برای بازپرداخت. در اینجا چیزی است که آنها استفاده می شود:

• ICD-10 کدهای تشخیص استفاده می شود برای توضیح به شرکت های بیمه که چرا بیمار در آمد برای خدمات بهداشت و درمان.

برای مثال کد J02.9 نشان دهنده تشخيص فارنژيت و یا گلو درد. هنگامی که رمز گذار اماکن کد J02.9 در پزشکی ادعا می کنند آن را می گوید شرکت های بیمه است که بیمار دیده می شد چرا که آنها از شکایت از گلودرد.

• CPT یا روش کد بگویید شرکت بیمه چه روش انجام شده بر روی بیمار در روز است که آنها دیده می شد.

برای مثال کد 99213 استفاده می شود برای نشان دادن یک دفتر معمولی مراجعه کنید. هنگامی که رمز گذار شامل کد 99213 بر این ادعا می گوید شرکت های بیمه که ارائه دهنده خدمات پزشکی انجام شده در اواسط محدوده دفتر مراجعه کنید.

• HCPCS یا عرضه کدهای استفاده می شود به نمایندگی از تمام متفرقه دیگر خدمات و یا منابع داده شده به بیمار در روز دیده شدند.

این کد همیشه گنجانده شده در یک فرم زیرا آنها شامل منابع و یا دیگر خدمات گنجانده شده در این کتاب CPT مانند آمبولانس حمل و نقل و یا تجهیزات پزشکی با دوام.

ارائه دهندگان خدمات پزشکی تنها لایحه برای CPT و HCPCS کدهای چرا که آنها نماینده واقعی خدمات و منابع به بیمار داده می شود.

هر یک کد داده می شود یک فرد مسئول است و به طور جداگانه بازپرداخت توسط شرکت بیمه. این بدان معنی است که ارائه دهندگان نمی بیل و شرکت های بیمه نمی خواهد پرداخت هزینه برای تشخیص کدهای.

با توجه به ماهیت برنامه نویسی پزشکی, از آن آسان است به طور تصادفی (یا به عمد) کد اشتباه. این در نظر گرفته شده است تقلب و یا سوء استفاده است و یک جرم جدی است که می تواند جریمه نقدی و حتی زندان هم.

به این دلیل مهم برای نویسان برای ایجاد محافظت در برابر برنامه نویسی پزشکی تقلب و سوء استفاده.

آموزش و پرورش خوب در اصطلاحات پزشکی و مناسب برنامه نویسی نیز کمک می کند تا برنامه نویسی فرایند بسیار سریع تر و اجازه می دهد تا نویسان برای مدیریت مشتریان بیشتر است.

معمولا پزشکان کد برای خود ادعا می کند اما coders پزشکی باید به بررسی کدهای به مطمئن شوید که همه چیز را برای صورتحساب و کد به درستی. در برخی از تنظیمات coders پزشکی را به ترجمه نمودار بیمار به پزشکی کدهای.

اطلاعات ثبت شده توسط ارائه دهنده خدمات پزشکی بر روی بیمار نمودار اساس بیمه ادعا می کنند. این به این معنی است که دکتر اسناد و مدارک بسیار مهم است چرا که اگر دکتر نوشتن نیست همه چیز در نمودار بیمار و سپس آن را در نظر گرفته است که هرگز اتفاق افتاده است.

علاوه بر این داده است که گاهی اوقات مورد نیاز توسط بیمه گر به منظور ثابت کند که درمان مناسب و لازم است قبل از آنها پرداخت.

اغلب پزشک یا بیمارستان را از پیش تعیین مجموعه ای از شایع کدهای به نام superbill یا برخورد فرم. این فرم های حسابداری که شامل همه شایع, تشخیص و روش کدهای استفاده شده در دفتر.

این کمک می کند تا پزشک و رمز گذار پزشکی گزارش صحیح کدهای. این مجتمع پزشکی صدور صورت حساب نرم افزار اجازه می دهد تا biller پزشکی به ارسال و ادعا می کند به طور مستقیم به شرکت های بیمه.

شرکت های بیمه پایه را پرداخت کدهای آنها را از ارائه دهنده خدمات پزشکی.

کدهای گزارش بگویید شرکت بیمه درمان که انجام شد در تاریخ از خدمات روز پزشک و بیمار دیدم. بیمه بررسی کدها و بیمار مزایای و تعیین مقدار پرداخت.

کدهای گزارش همچنین اجازه می دهد تا شرکت های بیمه به سرعت انکار پرداخت مبتنی بر درمان است که پوشش داده نمی شوند. شرکت های بیمه را نیز انکار ادعا می کند اگر از آنها به درستی کدگذاری با توجه به قوانین از ICD-10, CPT و HCPCS دفترچه راهنما.

[ad_2]