جاده های مرزی سازمان

[ad_1]

جاده های مرزی سازمان-را انتخاب کنید به عنوان یک گزینه شغلی

جاده های مرزی سازمان چند وجهی است, مدرن, ساخت و ساز, سازمان متعهد به رفع نیازهای استراتژیک نیروهای مسلح. نقش سازمان توسعه و حفظ عملیاتی زیرساخت های جاده ها در مناطق مرزی و همچنین کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی از مرز متحده است.

آن مطرح شد و در سال 1960 به حک کردن جاده ها از طریق دشوار هیمالیا در شمال غربی و شمال شرقی و مناطق مرزی کشور است. هر چند برای هدف اساسی آن است که یک جاده احداث مهندسی عمران, سازمان وظیفه تابع عاقلانه مشابه مرکزی و یا دولت PWDs – در عین حال که از سپاه مهندسین ارتش هند.

آن سازه و نگهداری جاده ها در مناطق که در آن دیگر civil engineering works – اجرای سازمان قادر به کار گیرند. افسران سرپرستان و مردان مورد نیاز برای حفظ این نیروی کشیده شده تا حدودی از نیروهای مسلح به ویژه سپاه مهندسین و تا حدودی ثبت نام/داوطلب خدمت سربازی از بازار آزاد به طور انحصاری برای این نیرو. تعدادی از افسران به خصوص پزشکان کشیده شده از هند نیروی هوایی و نیروی دریایی نیز می باشد.

سربازان ثبت نام منحصرا به صورت منینگ عملکردهای این سازمان در حال جمعی شناخته شده به عنوان به طور کلی ذخیره مهندس زور یا “GREF’. پرسنل کشیده شده از سایر نیروهای دفاع در نظر گرفته شده در حالت عادی وظیفه نظامی.

به عبارت دیگر در حالی که با عبارت جاده های مرزی سازمان مخفف گروه به عنوان یک کل, ‘GREF’ نام دسته جمعی بدن سابق را تمام وقت به طور منظم کارکنان, استخدام نگهداری و مستقر به طور انحصاری در اجرای فرض پروژه/ تنها کار می کند. از ویژگی های رئیس سازمان واقع در دهلی نو به عنوان مدیر کل مرز جاده یک ستوان کلی از Corps of Engineers.

این جاده های مرزی سازمان یک کارفرمای بالقوه نه تنها به لحاظ فنی واجد شرایط/ آموزش حرفه ای بلکه به صورت نیمه ماهر و غیر ماهر جوانان با داشتن استعداد برای زندگی است.

راه اندازی واحد

پایین ترین مستقل کار واحد است به نام جاده ساخت و ساز شرکت یا RCC’. مانند یک بخش استانی PWD یک RCC است فرمان توسط یک افسر رتبه مهندس اجرایی یا عمده.

آن شامل جوخه های کاربردی مانند شکل برش جوخه’ به صورت برش جاده های جدید; ‘دائمی آثار جوخه” برای ساخت پلچک حفظ و سینه دیوار تخلیه و parapets و غیره; ‘رویه جوخه’ برای نگه داشتن جاده ها به پایان رسید در تعمیرات. این جوخه های قرار داده شده در زیر این مسئول جوخه های افسر رتبه دستیار مهندس اجرایی یا یک کاپیتان که گزارش به افسر فرمانده RCC برای همه مدیران اجرایی و مسائل مالی است.

چند RCCs را مرز جاده های نیروی کار و یا ‘BRTF’ است که مانند یک دایره استانی PWD یا یک مهندس هنگ از ارتش. قبلا نیروی کار(s) یک مهندس هنگ از ارتش. در اوایل کار(s) استفاده می شود فرمانده توسط یک Superintending مهندس یا یک سرهنگ از سپاه Engrs. چند BRTFs قرار داده و با هم به صورت یک فرض پروژه. یک پروژه است که فرمان توسط یک مهندس ارشد از GREF یا Brgadier از سپاه Engrs.

به کمک RCCs و BRTFs تولید نتایج مطلوب سازمان خاص مشترک واحد خدمات مانند ‘مهندس فروشگاه تامین و شرکت حمل و نقل و یا برای تهیه و ذخیره سازی و صدور و حمل و نقل ساخت و ساز فروشگاه; ‘زمینه کارگاه” یا “زمینه کارگاه جوخه’ برای تعمیر و نگهداری و تعمیرات از دپارتمان وسایل نقلیه و همه فن حریف تپه برش/راه و ساختمان/نگهداری ماشین آلات و پایه انبارهای برای برگزاری بافر سهام از فروشگاه ها و تجهیزات.

این سازمان علاوه بر این دارای ‘GREF های پیشگام هر کدام با داشتن حدود 400 پیشگامان که سازمان سربازان. آنها مسئولیت رسیدگی به تمام انواع کارهای دستی که در غیر این صورت نمی تواند رو اجرا گاه به گاه روزانه شرط.

جاده های مرزی سازمان نیز قرض یک مکمل ارتش پیشگام که مجاز و همچنین آتش اسلحه برای وظایف امنیتی با جنبش از پول نقد اسناد حساس و یا افراد برجسته. این مشترک خدمات واحدهای سرنشین دار توسط ماموران داشتن تخصص در زمینه ای خاص. غیر فنی اداری افسران فرمان GREF های پیشگام که به شکل عمده ای از نیروی.

پزشکی برگزاری بخش پزشکی و بازرسی اتاق مراقبت از بیمار و درد و رنج سربازان در حالی که دندان افسر و تیم خود را به حرکت از یک اردوگاه به اردوگاه برای چک کردن و بهبود پروتز جاده ساختمان نیروهای نظامی مستقر در مناطق به جلو.

در حالی که هر جاده های مرزی سازمان پروژه یک سیگنال افسر منینگ ارتباطات بی سیم شبکه یک واحد پستی وجود دارد را به نگاه پس از جنبش رسمی daak و همچنین از طریق پست خصوصی از سربازان. کشيش واحد یکی بیشتر راه اندازی یک پروژه برای مراقبت از داخلی و همچنین خارجی امنیت در سازمان است.

این GREF افسران و مردان به طور همزمان اداره می شود در دو مجموعه جداگانه ای از قوانین. به منظور استخدام, ترک, پرداخت کمک هزینه بازنشستگی و یا تخلیه و غیره آنها اداره تحت مرکزی خدمات ملکی مقررات.

هدف از نظم و انضباط آنها / همچنین می تواند به طور همزمان اداره تحت ارائه, ارتش, قانون سال 1950 با برخی تغییرات ضروری به خصوص کبوتر دم برای GREF.

استفاده از ارتش عمل حق GREF پرسنل به تعدادی از امتیازات مانند کسانی که تحت عنوان به پرسنل بال دیگر نیروهای مسلح.

کادر از GREF افسران

بسیاری از GREF افسران مهندسین عمران به دنبال آن Electrical & Mechanical Engineers. هر دو این گروه ها تشکیل شده و به مرز جاده های خدمات مهندسی و یا “BRES’. بعدی عددی کمتر قوی گروه GREF اداری افسران و افسران پزشکی.

دسته از تجار در جاده های مرزی سازمان

بخش عمده ای از کار قدرت GREF شامل جاده ها و ساختمان ها. آنها پیشگامان فراماسون حفاری بولدوزر اپراتور کمپرسور رانندگان و مکانیک و برق نجاران ، آمپول پیشرو دست ناظران ، فوق الذکر ساخت جاده ها و نیروهای پشتیبانی توسط کارمندان دستیاران پرستاری بی سیم اپراتور safaiwalas آشپز و…. که مسئول در حال اجرا دولت در دفاتر و اردوگاه.

استخدام در جاده های مرزی سازمان

استخدام GREF افسران انجام شده توسط اتحادیه خدمات عمومی کمیسیون بر سر این سازمان است. این BRES افسران در حال استخدام توسط اتحادیه خدمات عمومی کمیسیون از طریق یک همه هند خدمات مهندسی امتحانات. افسران دیگر کادر در حال استخدام UPSC از طریق مصاحبه تنها. علاوه بر این تعدادی از افسران ظهور از داخل و خارج از سازمان و خدمت به رده های پایین تر از طریق دپارتمان تبلیغات.

استخدام دسته بندی های مختلف از GREF زیردستان انجام شده است مرکزی توسط فرمانده, GREF مرکز و سوابق واقع در پونا در ماهاراشترا. در حالی که تبلیغات از پست های خالی در افسران کادر انجام می شود UPSC از طریق روزنامه های پیشرو کشور است که برای زیردستان انجام می شود GREF پرونده با قرار دادن تبلیغات در روزنامه ها.

پرداخت کمک هزینه در جاده های مرزی سازمان است.

در این ماده از پرداخت هزینه و کمک هزینه در حالی که خدمات افسران و پرسنل خود را حفظ مربوطه اصلی شرایط و ضوابط دفاع خدمات GREF نیروهای نظامی حکومت مرکزی عراق است. در این مقیاس پرداخت.

کارکنان گروه بیمه طرح کلی صندوق اندیش اجاره خانه کمک هزینه سهم از دولت. محل اقامت پاداش و غیره. همه قابل اجرا هستند به GREF تقریبا در تاریخ همتراز با دیگر دولت مرکزی کارکنان. به جای این فرض را درست از کار در مناطق دور افتاده در حالی که نیروهای مستقر در آن مناطق سخت برخوردار هستند و در تعدادی از مکان های از راه دور از محل کمک هزینه در نرخ متغیر با توجه به مقیاس پرداخت و محل کار.

کسانی که ارسال شده به Anadamans & Nicobar و یا شمال شرقی منطقه لاداخ ، دریافت کمک هزینه های اضافی.

علاوه بر مزایای فوق از دولت مرکزی. خدمات GREF پرسنل نیز لذت بردن از رایگان جیره و غذاخوری امکانات.

تبلیغاتی چشم انداز

مستقیم ورود AEE (مدنی) می تواند افزایش یابد تا پست اضافی DGBR. برق و مهندس مکانیک افسر که می پیوندد سازمان به عنوان Asstt. مهندس اجرایی می تواند امید به افزایش به سطح مهندس ارشد. پزشکی افسران می تواند افزایش یابد تا معاون افسر ارشد پزشکی (SG) و اداری افسران به پست مدیر (Adm). زیردستان داشتن کمتر تبلیغاتی چشم انداز دریافت زمان محدود پرداخت بالاتر فلس است.

برای فردی کوشا که تعصب و غیرت برای کار روح میهن پرستی و اشتیاق برای خدمت به سرزمین مادر که می بیند افتخار متعلق به یک لباس شخصی/منظم راه اندازی مرز جاده های سازمان است بهترین انتخاب برای تحقق آنهایی گرامی رویاهای حرفه ای.

http://www.bro.gov.in/

[ad_2]