تهیه و حساب سود و زيان

[ad_1]

توضیح برخی از موارد از حساب سود و زیان

1. حقوق

حقوق پرداخت شده برای خدمات کارکنان و بدهکار به حساب سود و زیان بودن غیر مستقیم هزینه. اگر هر گونه حقوق و دستمزد پرداخت شده به مالک یا شرکای آن باید به طور جداگانه نشان داده شده است چرا که نیاز به درمان ویژه در زمان مالیات بر درآمد است.

2. حقوق و دستمزد

زمانی که دستمزد حساب گنجانده شده است با حقوق آن درمان است به عنوان غیر مستقیم هزینه و حساب سود و زیان.

3. اجاره

اجاره دفتر فروشگاه نمایشگاه و یا godown است غیر مستقیم هزینه و بنابراین بدهکار به سود و زیان حساب. اما اجاره کارخانه بدهکار به حساب تجاری. هنگامی که یک بخشی از ساختمان بوده است اجاره اجاره دریافت باید نشان داده شود در اعتبار طرف حساب سود و زیان به عنوان یک آیتم جداگانه.

4. و نرخ مالیات

این وضع شده توسط مقامات محلی برای دیدار با هزینه های عمومی. این که غیر مستقیم هزینه های نشان داده شده است در بدهی و طرف حساب سود و زیان.

5. علاقه

بهره وام اضافه برداشت و یا سر رسیده بدهی های قابل پرداخت است و توسط شرکت. آن است که غیر مستقیم هزینه; پس از کسر شده به حساب سود و زیان. بهره در وام های پیشرفته توسط شرکت در سپرده سرمایه گذاری است که درآمد شرکت و بنابراین اعتبار به حساب سود و زیان.

اگر کسب و کار پرداخت هر گونه سود سرمایه به آن مالک یا شرکای آن نیز باید بدهکار در حساب سود و زیان و اما به طور جداگانه به خاطر این مورد نیاز به درمان خاص در زمان مالیات بر درآمد است.

6. کمیسیون

در کسب و کار گاهی اوقات عوامل منصوب به اثر فروش که کمیسیون پرداخت می شود به عنوان پاداش خود را. تا این که یک فروش هزینه های نشان داده شده است در بدهی و طرف حساب سود و زیان. گاهی اوقات کمیسیون نیز پرداخت می شود در خرید کالا از جمله ‘به عنوان هزینه باید بدهکار در حساب تجاری. گاهی اوقات این شرکت نیز می تواند عمل به عنوان یک عامل دیگر کسب و کار خانه ها و در چنین مواردی آن را دریافت کمیسیون از آنها. کمیسیون پس از دریافت نشان داده شده است در اعتبار طرف حساب سود و زیان.

7. هزینه های تجارت

آنها نیز نامیده می شوند به عنوان هزینه های متفرقه’. تجارت هزینه های نمایندگی هزینه های چنین طبیعت برای آن ارزشمند است برای باز کردن حساب جداگانه. تجارت هزینه های گرفته شده را به حساب.

8. تعمیرات

تعمیرات به کارخانه و ماشین آلات و ساختمان های غیر مستقیم هزینه های درمان هزینه و بدهکار به حساب سود و زیان و..

9. هزینه سفر

مگر در مواردی که ذکر شد در غیر این صورت سفر هزینه های درمان غیر مستقیم هزینه و بدهکار به حساب سود و زیان.

10. اسب و پایدار هزینه های

هزینه های متحمل شده برای علوفه اسب و دستمزد پرداخت می شود برای به دنبال پس از پایدار درمان غیر مستقیم هزینه های کسر شده به حساب سود و زیان.

11. شاگرد حق بیمه

این مقدار شارژ از افراد به آنها آموزش ابلاغ شده است توسط کسب و کار. آن است که درآمد و اعتبار به حساب سود و زیان. در مورد شاگرد حق بیمه از شارژ در پیشبرد برای دو یا سه سال پس از آن مقدار است توزیع بیش از چند سال و در هر سال به حساب سود و زیان با اعتبار سهم خود را از درآمد.

12. بدهی های بد

آن مقدار که نمی تواند بازیافت شود توسط معامله گر حساب اعتباری فروش. آن است که یک کسب و کار از دست دادن طوری است که بدهکار در حساب سود و زیان.

13. بیمه عمر بیمه

اگر حق بیمه پرداخت می شود در زندگی سیاست مالک کسب و کار است; آن است که درمان به عنوان نقشه های خود را و نشان داده شده است از طریق کسر از حساب سرمایه. آن را باید به حساب سود و زیان.

14. بیمه حق بیمه

اگر بیمه حق بیمه حساب به نظر می رسد در دادگاه تعادل آن می ایستد برای بیمه کسب و کار. این گرفته شده است به حساب سود و زیان. بیمه کالا خریداری ساختمان کارخانه, کارخانه ماشین آلات در حال درمان می شود به عنوان هزینه های مستقیم و گرفته شده را به حساب.

15. مالیات بر درآمد

در مورد تاجر درآمد-مالیات پرداخت شده است به عنوان یک درمان شخصی هزینه و نشان داده شده است از طریق کسر از حساب سرمایه. مالیات بر درآمد در مورد شرکت های درمان متفاوت است.

16. تخفیف مجاز و دریافت

تخفیف یک پاداش برای پرداخت سریع. آن است که اعتقاد به نمایش تخفیف دریافت کرده و تخفیف مجاز به طور جداگانه در اعتباری و بدهی طرف حساب سود و زیان بود به جای نشان دادن تعادل خالص این حساب.

17. استهلاک

استهلاک خسارات وارده در حساب از استفاده از دارایی های ثابت در کسب و کار. به طور کلی آن است که متهم از حساب سود و زیان در یک درصد ثابت. دانشجویان باید به ورزش مراقبت های بزرگ با توجه به اینکه نرخ استهلاک. اگر نرخ بدون عبارت “در سال’ پس از آن رای گرفته خواهد شد بدون در نظر گرفتن دوره از حساب. این بسیار مهم است که دوره ای از حساب های کمتر از یک سال. از سوی دیگر اگر نرخ استهلاک این است که “در سال’ استهلاک باید در محاسبه دارایی ها با توجه به دوره که برای آن دارایی استفاده شده است در کسب و کار در طول سال است. در مورد اضافه شده به دارایی ها در طول سال بهتر است آن را به چشم پوشی از استهلاک شده اگر تاریخ ها داده نشده است. همین قانون باید نگه دارید خوب برای فروش دارایی ها در طول سال است.

18. سهام در پایان ظاهر می شود در دادگاه تعادل است.

این مهم است که به تاکید قانون است که تعادل ظاهر می شود در ترازنامه آزمایشی گرفته شده است به یک و تنها یک محل. آن را ممکن است یا حساب یا حساب سود و زیان یا ترازنامه. پس سهام در پایان یک دارایی است آن را betaken به ترازنامه. از سوی دیگر تا زمانی که وجود دارد این است که سهام در تجارت حساب است که باید باز نگه داشته و نتیجه گرفته شده به دارایی طرف ترازنامه.

[ad_2]