تشریح تخفیفات "طرح ترافیک" ۹۹ برای ساکنان محدوده

[ad_1]

در بازه بین ۸:۳۰ تا ۱۷ ، تعرفه عوارض ورود به طرح ترافیک و آلودگی هوا برای آن ها نصف قیمت خواهد بود.

[ad_2]

Source link