تجارت و حساب سود و زیان

[ad_1]

حساب تجاری

به عنوان در حال حاضر مورد بحث اولین بخش از تجارت و سود و زیان و حساب به نام حساب تجاری. هدف از تهیه حساب های معاملاتی است که برای پیدا کردن سود ناخالص یا ناخالص از دست دادن در حالی که از بخش دوم است که برای پیدا کردن سود خالص یا زیان خالص.

تهیه حساب های معاملاتی

حساب آماده شده است و عمدتا به می دانم که سود دهی از کالاهای خریداری شده (یا تولید) فروخته شده توسط تاجر. تفاوت بین قیمت فروش و هزینه کالاهای فروخته شده است,5 درآمد از تاجر. بنابراین به منظور محاسبه درآمد ناخالص آن است که لازم است بدانید:

(a) هزینه کالاهای فروخته شده.

(b) فروش.

فروش کل می توان مسلم از دفتر فروش. هزینه کالاهای فروخته شده است اما محاسبه می شود. n منظور محاسبه هزینه فروش آن است که لازم به دانستن معنی آن است. این ‘هزینه کالا’ شامل قیمت خرید کالا به علاوه هزینه های مربوط به خرید کالا و آوردن کالا به محل کسب و کار. به منظور محاسبه هزینه کالا ” ما باید کسر از کل هزینه کالاهای خریداری شده و هزینه کالا در دست است. ما می توانید مطالعه این پدیده با کمک فرمول زیر:

افتتاح انبار + هزینه خرید – بسته شدن سهام = هزینه های فروش

به عنوان در حال حاضر مورد بحث است که هدف از تهیه حساب های معاملاتی است که برای محاسبه سود ناخالص کسب و کار. می توان آن را به عنوان بیش از مقدار ‘فروش’ بیش ‘هزینه از فروش. این تعریف را می توان توضیح داد که در شرایط استفاده از معادله زیر:

سود ناخالص = فروش-هزینه کالاهای فروخته شده یا (فروش + بسته شدن سهام) -(سهام در آغاز + خرید + هزینه های مستقیم)

افتتاح انبار و خرید همراه با خرید و آوردن هزینه (مستقیم exp.) ثبت بدهکاری طرف در حالی که خرید و فروش و بسته شدن سهام در ثبت اعتبار طرف. اگر اعتبار طرف Jeater از بدهکاری طرف اختلاف است, نوشته شده در بدهی سمت به عنوان سود ناخالص است که در نهایت ثبت شده در اعتبار طرف حساب سود و زیان. زمانی که بدهی های جانبی بیش از اعتبار سمت, تفاوت فاحش از دست دادن آن ثبت شده است در اعتبار سمت و در نهایت نشان داده شده در بدهکاری طرف سود و زیان حساب.

معمول آیتم ها را در یک حساب تجاری:

الف) بدهی جانبی

1. باز کردن سهام. این سهام که باقی مانده unsold در پایان سال قبل است. باید آن آورده شده است به کتاب با کمک باز کردن ورود; پس از آن همیشه به نظر می رسد در داخل ترازنامه آزمایشی. به طور کلی نشان داده شده است به عنوان اولین مورد در بدهی و طرف حساب تجاری. البته در سال اول از یک کسب و کار وجود خواهد داشت بدون باز کردن سهام.

2. خرید. آن است که به طور معمول مورد دوم در بدهی و طرف حساب تجاری. ‘خرید’ به معنی مجموع خرید پول نقد به همراه اعتباری خرید. هر گونه بازگشت بیرون (خرید بازگشت) باید در کسر از خرید برای پیدا کردن خالص خرید. گاهی اوقات کالا قبل از دریافت مربوطه فاکتور از فروشنده. در چنین شرایطی در تاریخ از آماده سازی نهایی حساب ورود منتقل شود باید بدهی به خرید حساب و به اعتبار تامین کنندگان حساب با هزینه کالا.

3. خرید هزینه. تمام هزینه های مربوط به خرید کالا نیز بدهکار در حساب تجاری. این خدمات عبارتند از-حقوق و دستمزد حمل و نقل درون حمل و نقل, وظیفه, پاکسازی اتهامات حوض اتهامات وظیفه مالیات غیر مستقیم octroi و وظیفه واردات و غیره.

4. تولید هزینه های. از جمله هزینه های متحمل شده توسط تجار و بازرگانان به تولید یا ارائه کالاهای قابل فروش در وضعیت یعنی., انگیزه, قدرت, گاز, سوخت, فروشگاه, حق امتیاز, کارخانه هزینه های مباشر و ناظر به حقوق و دستمزد و غیره.

هر چند هزینه های تولید به شدت گرفته شده در ساخت حساب از آنجا که ما در حال آماده سازی تنها به حساب هزینه از این نوع نیز ممکن است شامل شود در حساب تجاری.

(ب) اعتبار سمت

1. فروش. فروش ميانگين مجموع فروش پول نقد به همراه اعتباری فروش. اگر وجود دارد هر گونه بازده فروش این باید کسر از فروش. بنابراین خالص فروش اعتبار به حساب تجاری. اگر یک دارایی از شرکت فروخته شده است باید آن را شامل نمی شود در فروش.

2. بسته شدن سهام. آن است که ارزش سهام دروغ unsold در godown یا مغازه در گذشته تاریخ از دوره حسابداری. به طور معمول بسته شدن سهام داده شده است خارج از ترازنامه آزمایشی که در مورد آن نشان داده شده است در اعتبار طرف حساب تجاری. اما اگر آن داده شده است در داخل ترازنامه آزمایشی آن است که نشان داده شود در اعتبار طرف حساب تجاری اما به نظر می رسد تنها در ترازنامه به عنوان دارایی. بسته شدن سهام باید به ارزش هزینه و یا قیمت بازار هر کدام که کمتر است.

ارزیابی از بسته شدن سهام

در تعیین ارزش سهام اختتامیه لازم است به موجودی کامل و یا لیست از تمام موارد در آن خدا خود را همراه با مقادیر. بر اساس فیزیکی مشاهده سهام لیست آماده شده و ارزش کل سهام محاسبه شده است بر اساس واحد ارزش. بنابراین روشن است که سهام-مصرف مستلزم (من) inventorying (ب) قیمت گذاری شده است. هر یک از آیتم است که در قیمت مقرون مگر اینکه قیمت بازار پایین تر است. قیمت گذاری موجودی در هزینه و آسان است اگر هزینه ثابت باقی می ماند. اما قیمت باقی می ماند نوسان دارد; بنابراین ارزیابی سهام انجام شده است و بر اساس یکی از بسیاری از روش های ارزیابی.

تهیه حساب کمک می کند تا تجارت به دانستن رابطه بین هزینه های متحمل شود و درآمد به دست آورده و سطح بهره وری که با آن عملیات انجام شده است. نسبت سود ناخالص به فروش بسیار مهم: این در وارد :

سود ناخالص X 100 / فروش

با کمک G. P. نسبت او می تواند معلوم که چگونه موثر او در حال اجرا کسب و کار بالاتر نسبت بهتر خواهد بود که بهره وری.

بسته شدن ورودی های مربوط به حساب تجاری

برای انتقال حساب های کاربری مختلف مربوط به کالا و خرید و هزینه های پس از بسته شدن ورودی های ثبت شده:

(من) برای باز کردن سهام: بدهکاری حساب معاملاتی و اعتباری سهام حساب

(ii) برای خرید: بدهکاری حساب و خرید اعتباری حساب مقدار بودن et مبلغ پس از کسر خرید گرداند.

(iii) برای خرید می گرداند: بدهی خرید بازگشت به حساب و خرید اعتباری حساب.

(iv) برای بازگشت به داخل: بدهکاری حساب فروش و فروش اعتبار بازگشت حساب

(v) به صورت مستقیم هزینه: بدهکاری حساب معاملات اعتباری و مستقیم هزینه های حساب به صورت جداگانه.

(vi) برای فروش: بدهکاری حساب فروش و اعتبار حساب تجاری. ما را پیدا خواهد کرد که تمام حساب های ذکر شده در بالا بسته خواهد شد به غیر از حساب تجاری

(هفتم) برای بسته شدن سهام: بدهی بسته شدن سهام حساب اعتباری و حساب پس از ثبت در بالا نوشته حساب معاملات متعادل خواهد شد و تفاوت دو طرف مشخص نشده است. اگر اعتبار طرف تر است در نتیجه سود ناخالص که برای ورود زیر ثبت شده است.

(viii) برای سود ناخالص: بدهکاری حساب اعتباری و حساب سود و زیان و اگر نتیجه از دست دادن ناخالص فوق ورود معکوس شده است.

حساب سود و زیان

و سود و زیان حساب باز کرد با ضبط سود ناخالص (اعتبار طرف) و یا از دست دادن ناخالص (بدهی سمت).

برای به دست آوردن سود خالص یک تاجر را به متحمل شدن بسیاری از هزینه ها علاوه بر هزینه های مستقیم. کسانی که هزینه های کسر شده از سود (و یا اضافه شده به از دست دادن ناخالص) حاصل شکل خواهد بود سود خالص یا زیان خالص.

هزینه های ثبت شده در حساب سود و زیان هستند ailed ‘غیر مستقیم هزینه های’. این طبقه بندی می شود به شرح زیر است:

فروش و توزیع هزینه های.

این شامل موارد زیر هزینه:

(یک) فروشندگان و دستمزد و کمیسیون

(ب) کمیسیون به عوامل

(c) حمل و نقل & حمل و نقل در فروش

(d) مالیات بر فروش

(e) بدهی های بد

(f) تبلیغات

(g) هزینه های بسته بندی

(h) وظیفه صادرات

هزینه های اداری.

این خدمات عبارتند از:

(یک) دفتر حقوق & دستمزد

(ب) بیمه

(c) هزینه های قانونی

(د) هزینه های تجارت

(e) نرخ & مالیات

(f) حسابرسی هزینه ها

(g) بیمه

(h) اجاره

(من) چاپ و لوازم التحریر

(ج) هزینه پست و تلگراف

(k) اتهامات عنوان شده علیه بانک

هزینه های مالی

این شامل:

(یک) تخفیف مجاز

(ب) بهره سرمایه

(c) بهره وام

(d) تخفیف هزینه در لایحه تخفیف

تعمیر و نگهداری depreciations و مقررات و غیره.

این شامل هزینه های زیر

(یک) تعمیرات

(ب) استهلاک دارایی

(c) ارائه و یا رزرو برای تردید بدهی

(d) رزرو برای تخفیف در بدهکاران.

همراه با بالا غیر مستقیم هزینه های بدهی و طرف حساب سود و زیان شامل انواع کسب و کار ضرر و زیان نیز می باشد.

در اعتبار طرف حساب سود و زیان اقلام ثبت شده عبارتند از:

(یک) تخفیف دریافت

(ب) کمیسیون دریافت شده

(c) اجاره دریافت

(d) دریافت سود

(e) درآمد حاصل از سرمایه گذاری

(f) سود فروش دارایی ها

(g) بدهی های بد بازیافت

(h) سود سهام دریافت شده

(من) کارآموزی بیمه و غیره.

[ad_2]