تایم لپس دیده نشده از نفتکش ایرانی فاکسون

[ad_1]

نفت کش فاکسون سومین شناور از ناوگان ۵ فروندی شناورهای است که محموله فراورده های نفتی ایران را با طی مسافت ۱۴۰۰ کیلومتری از بندر شهیدرجایی بندر «Puerto de Guaragoao» منتقل کرده است.نفت کش فاکسون پس از وارد شدن به آبهای انحصاری اقتصادی ونزوئلا با اسکورت ناوهای نظامی این کشور به سنت بندر مقصد حرکت کرد و در ساعت حدود ۲۱:۱۲ به وقت محلی مورخ ۲۸ می در بندر Puerto de Guaragoao پهلوگیری کرد. یش بینی می شود عملیات تخلیه این کشتی حدود ساعت ۱۵۰۰ به وقت محلی مورخ ۳۱ می به پایان برسد.

[ad_2]

Source link