بیمه و غیر بیمه خطرات

[ad_1]

هنگامی که ما صحبت از بیمه ما با اشاره به خطرات در همه اشکال. از این رو برای داشتن یک بیمه نامه فقط یک راه های خطرات ما را با سایر مردم با خطرات مشابه.

در حالی که برخی از خطرات بیمه می تواند (به عنوان مثال بیمه خطرات) برخی را نمی توان بیمه با توجه به ماهیت خود (یعنی غیر بیمه خطرات).

بیمه خطرات

بیمه خطرات این نوع از خطرات است که در آن بیمه گر می سازد برای ارائه و یا بیمه در برابر دلیل آن است که ممکن است برای جمع آوری, محاسبه و برآورد آینده احتمال ضرر و زیان است. بیمه خطرات قبلی آمار استفاده می شود که به عنوان مبنایی برای برآورد حق بیمه. آن را دارای چشم انداز از دست دادن اما نه به دست آورید. این خطرات می توانند پیش بینی و اندازه گیری به عنوان مثال بیمه موتور دریایی, بیمه, بیمه عمر و غیره.

این نوع از خطر است که در آن احتمال وقوع را می توان استنباط از اطلاعات موجود بر روی فرکانس مشابه گذشته به وقوع پیوست. نمونه هایی از آنچه یک بیمه خطر است به عنوان توضیح:

Example1: احتمال (یا شانس) که یک خودرو خاص خواهد شد درگیر در یک تصادف در سال 2011 (از مجموع وسیله نقلیه بیمه شده است که در سال 2011) تعیین می شود از تعدادی از وسایل نقلیه است که درگیر در حوادث رانندگی در هر یک از برخی از سال های گذشته (از مجموع وسیله نقلیه بیمه آن سال).

Example2: احتمال (یا شانس) که یک مرد (یا زن) از یک سن خاص می میرند در حصول اطمینان از سال تخمین زده می شود توسط بخشی از مردم آن عصر که درگذشت در هر یک از برخی از سال های گذشته است.

غیر بیمه خطرات

غیر بیمه خطرات نوع از خطرات است که بیمه گر آماده است تا مطمئن شویم که در برابر به سادگی به این دلیل که به احتمال زیاد در آینده ضرر و زیان نمی توان برآورد و محاسبه شده است. آن را نگه می دارد چشم انداز به دست آورید و همچنین از دست دادن. خطر را نمی توان پیش بینی و اندازه گیری.

Example1: فرصتی که تقاضا برای یک کالا سقوط خواهد کرد در سال آینده با توجه به تغییر در مصرف کنندگان طعم دشوار خواهد بود به برآورد قبلی آمار مورد نیاز برای آن را نمی ممکن است در دسترس خواهد بود.

مثال 2: فرصتی که در حال حاضر تولید روش منسوخ خواهد شد و یا خارج از تاریخ تا سال آینده به عنوان یک نتیجه از پیشرفت تکنولوژیکی.

نمونه های دیگر از غیر بیمه خطرات عبارتند از:

1. اعمال خدا: تمام خطرات مربوط به بلایای طبیعی به عنوان اعمال خدا مانند

یک. زلزله

b. جنگ

c. سیل

لازم به ذکر است که هر ساختمان ملک و یا حیات بیمه شده اما از دست رفته در طول یک بروز هر گونه عمل خدا (ذکر شده در بالا) را نمی توان جبران توسط یک شرکت بیمه. همچنین این غیر insurability است که در حال گسترش به کسانی که در ارتباط با آلودگی رادیو اکتیو.

2. قمار: شما نمی توانید مطمئن شویم که شانس خود را برای از دست دادن یک بازی قمار.

3. از دست دادن سود از طریق رقابت: شما نمی توانید مطمئن شویم که شانس خود را برای برنده شدن و یا از دست دادن در یک رقابت.

4. راه اندازی محصول جدید: تولید کننده راه اندازی یک محصول جدید نمی توانیم مطمئن شویم که شانس مقبولیت محصول جدید پس از آن شده است بازار-تست شده است.

5. خسارات وارده به عنوان یک نتیجه بد/مدیریت ناکارآمد: توانایی موفقیت در مدیریت یک سازمان بستگی به بسیاری از عوامل و سود/ضرر بستگی به عاقلانه استفاده از این عوامل است که یکی از آنها مدیریت کارآمد قابلیت. انتظار از دست دادن در یک سازمان به عنوان یک نتیجه از ناکارآمدی نمی تواند بیمه شده است.

6. فقیر محل کسب و کار: یک فرد قرار گرفتن یک کسب و کار در یک فقیر محل باید بدانید که احتمال موفقیت آن باریک است. بیمه کسب و کار از جمله یک راه مطمئن برای فریب یک شرکت بیمه.

7. از دست دادن سود به عنوان یک نتیجه از سقوط در تقاضا: تقاضا برای هر محصول متفاوت با زمان و عوامل دیگر. یک بیمه گر هرگز مطمئن شویم که بر اساس انتظار از دست دادن با توجه به کاهش در تقاضا.

8. گمانه زنی: این مشارکت در سرمایه گذاری ارائه شانس قابل توجهی به دست آورید اما احتمال از دست دادن. یک نمونه عمل است یا عمل از سرمایه گذاری در سهام و اموال و…. به امید سود حاصل از افزایش یا کاهش در ارزش بازار اما با احتمال از دست دادن. این را نمی توان بیمه شده به دلیل آن است که در نظر گرفته به عنوان یک غیر بیمه خطر است.

9. افتتاح یک فروشگاه جدید/دفتر: افتتاح یک فروشگاه جدید در نظر گرفته شده است غیر بیمه خطر است. شما نمی دانید چه انتظار می رود در این عملیات از فروشگاه جدید; این غیر منطقی است برای یک شرکت بیمه برای قبول در بیمه جدید در فروشگاه برای شما.

10. تغییر در مد: مد یک روند است که نمی توان پیش بینی کرد. هر گونه انتظار تغییر در مد نمی توان بیمه شده است. یک خانه مد نمی توان بیمه به دلیل اجزای خانه مد ممکن است منسوخ شده در هر نقطه در زمان.

11. کامپیوتر جرائم: شما نمی توانید به دست آوردن یک بیمه نامه در برابر انتظار جریمه برای جرائم مرتکب شده در حالی که بر روی چهار چرخ.

با این حال باید توجه داشت که وجود دارد این است که هیچ تمایز روشن بین بیمه و غیر بیمه خطرات. از لحاظ تئوری یک شرکت بیمه باید آماده شود تا مطمئن شویم که هر چیزی اگر به اندازه کافی بالا حق بیمه پرداخت می شود. با این وجود تمایز مفید است برای اهداف عملی.

[ad_2]