بلندگو: آنها چه هستند ؟

[ad_1]

یک گوشی پزشکی یک ابزار است که تمام پرسنل پزشکی از پرستار دستیاران به چاشنی ترین پزشکان باید و درک استفاده از. غیر تهاجمی پزشکی سمع دستگاه استفاده می شود که به تشخیص قلب و ریه برای تلفن های موبایل اختراع شد در سال 1816 توسط نورد یک پشته از کاغذ به یک سیلندر با فشار دادن یک پایان دادن به بیمار,'s قفسه سینه و برگزاری انتهای دیگر به گوش خود را. سپس در سال 1850 یک “دارای دو گوش” گوشی پزشکی با دو گوش قطعات تولید شده است و این طرح برای امروز's مدل. گوشی های پزشکی طراحی شده اند استفاده می شود فقط برای مقاصد پزشکی و در صورت استفاده نادرست می تواند باعث آسیب به کاربر's گوش. کودکان عشق را به بازی دکتر و یا پرستار با گوشی پزشکی دور گردن خود را و یا در گوش خود را اجازه دهید آنها را به بازی با آنها اما با نظارت نزدیک.

Webster's dictionary تعریف یک گوشی پزشکی با عنوان: ابزار شنوایی مورد استفاده در سمع برای بررسی قلب و ریه و غیره. با گوش دادن به تلفن های موبایل آنها را.

Mosby's پزشکی, پرستاری و پيراپزشکی تعریف واژه: ساز متشکل از دو earpieces متصل با استفاده از لوله انعطاف پذیر به یک دیافراگم قرار داده شده است که بر روی پوست بیمار's قفسه سینه یا پشت به گوش قلب و ریه ها برای تلفن های موبایل. آن نیز استفاده می شود برای شنیدن روده برای تلفن های موبایل. وجود دارد 26 مکان برای شنیدن گرما و ریه صدا.

ویکیپدیا's تعریف: آکوستیک دستگاه پزشکی برای سمع و یا گوش دادن به صداهای داخلی از یک حیوان بدن. آن است که اغلب مورد استفاده برای گوش دادن به ریه و قلب برای تلفن های موبایل. آن نیز استفاده می شود به گوش دادن به روده ها و جریان خون در شریان ها و وریدهای. در ترکیب با یک فشارسنج, آن است که معمولا استفاده می شود برای اندازه گیری فشار خون.

از آن پس بسیاری از انواع گوشی های پزشکی ساخته شده اند و به صورت های مختلف کاربرد: این راپاپورت-Sprague صوتی گوشی پزشکی گوشی پزشکی الکترونیکی و ضبط گوشی پزشکی. دو سر است که ترکیبی از انعطاف پذیری و عملکرد بالینی ثابت شده است برای ارائه اطلاعات بیشتر ضعف قلب برای تلفن های موبایل و شناسایی بیشتر مورموری از هر گوشی پزشکی. وجود دارد و نوزاد, نوزادان, گوشی های پزشکی برای نوزادان است. یک گوشی پزشکی قلب و عروق می توان استفاده برای تشخیص ضعف برای تلفن های موبایل از سالمندان قلب است. اطفال گوشی های پزشکی برای بیماران جوانتر. مدارس پزشکی حتی می توانید با استفاده از یک چهار فرد آموزش گوشی پزشکی بنابراین دانش آموزان می توانند شنیدن همان ضربان قلب در همان زمان به عنوان معلم.

[ad_2]