بعد از قرنطینه چه تغییری می کنیم؟!

[ad_1]

کمی خودمان را از کنجش بیرون بکشیم ، با او کلنجار برویم و حقیقتش را کشف کنیم ، قطعا عاشقش می شویم ، شاید هیاهوی بیرون خانه ما را از خود غافل کرده بود، این روزها فرصتی است برای یافتن دوباره ی خود… .

عصر ایران ؛ مبینا محمدی – بعضی هامان کتاب خوان تر شدیم ، افرادی عاشق فیلم شدند ، برخی آشپزی یاد گرفتند ، بعضی ورزشی را شروع کردند ، بخشی مرتب تر شدند، جمعی نقاشی و ساز را از سر گرفتند، افرادی تمرین خط کردند، گروهی یادگیری زبان جدیدی را آغاز کردند، چندی در خود سفر کردند ، کسانی هم دفتر های خاک خورده ی شان را باز کردند و دست به قلم شدند … .

در این میان اما برخی تا نیمه ی روز در خواب ، خسته و کسل تر از همیشه ، نامرتب ، غرق در شبکه های اجتماعی ، بدون فعالیت ، پرخور تر از پیش ، به انتظار پایان این دوران نشسته تا شاید آن دست و پاشکسته کاری را که در گذشته انجام می دادند را از سر گیرند!

شرایط سخت ، سخت است ؛ همه ی ما دلتنگ آنچه که عادتشان کردیم هستیم ، زندگی همه ی ما به نحوی مختل شده اما حرف این است ؛چه کار می‌توان کرد ؟! بحران است اما تنها کار خوب، تبدیل بحران به فرصت است ، فرصتی برای کار های عقب افتاده ، کارهایی که پشت گوش انداخته می‌شد ،چیزهایی که مدت هاست مشتاق یادگیری شان هستیم ، کارهایی که این بار روحمان را تغذیه دهیم ، شاید لازم باشد چندی در خانه بنشینیم و با خود فکر کنیم ، کمی خودمان را از کنجش بیرون بکشیم ، با او کلنجار برویم و حقیقتش را کشف کنیم ، قطعا عاشقش می شویم ، شاید هیاهوی بیرون خانه ما را از خود غافل کرده بود، این روزها فرصتی است برای یافتن دوباره ی خود… .
__________________________________

بیشتر بخوانید:

*پیشگیری از “کرونا” ؛ راهنمای ساده و مختصر

*6 نکته آدمیزادی درباره این روزها: از «طنز و ترانه» تا «رعایت حال کسب و کارهای کرونا زده»

*”شستن مرتب دست ها” بهترین راه پیشگیری از آنفلوآنزا است

*4 نکته غیر کرونایی درباره کرونا (!) : از امن ترین جای دنیا تا خدا قوت به کادرهای درمانی
*من و قرنطینه: از خوردن سیر تا خواندن شعر…!
*اگر کرونایی شدیم چگونه مراقب خودمان باشیم؟ 25 تجربه کاربردی از زبان پزشکی که مبتلا شده بود

[ad_2]

Source link