بدون ماسک‌ها با چه مکانیسمی جریمه می‌شوند؟ (فیلم)

[ad_1]

حریرچی، معاون وزیر بهداشت: امروز در ستاد ملی کرونا برای افرادی که ماسک نمی‌زنند مجازات‌هایی از توبیخ کتبی و کسر از حقوق تا انفصال از خدمت برای یکسال تصویب شد و این حکم قابل تجدید نظر هم نخواهد بود.

[ad_2]

Source link