ببینید | لحظه آتش گرفتن موتور و موتورسوار در هند هنگام ضدعفونی شدن توسط مامور ضدکرونا!

[ad_1]

موتور و موتورسواری در هند هنگام ضدعفونی شدن توسط مامور ضدکرونا آتش گرفتند.

[ad_2]

Source link