ببینید | ظریف: نقشه موذیانه آمریکا شکست خواهد خورد

[ad_1]

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در حاشیه حیاط دولت گفت:«امریکا برای اعضای شورای امنیت احترام قائل نیست. قطعنامه امریکا غیرقانونی است و رای نمی آورد.

[ad_2]

Source link