ببینید | جابجایی بقایای ایرباس٣٢٠ هواپیمایی پاکستان

[ad_1]

بقایای هواپیمای ایرباس 320 هواپیمایی پاکستان از صحنه سقوط جابجا شد. این هواپیما در در منطقه ای مسکونی نزدیک کراچی سقوط کرد و 95 جان باختند.

[ad_2]

Source link