با بیل و کُلنگ نمی توان به جنگ با آتش در جنگلها و مراتع رفت

[ad_1]

معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: با بیل و کلنگ‌و بدون استفاده از تجهیزات روز و فناوری های نوین، ‌نمی توان به جنگ با آتش سوزی احتمالی و مهار آن در جنگلها و مراتع استان سمنان رفت.

[ad_2]

Source link