این PyraMed نقره کلوئیدی ساز با میکروکنترلر تکنولوژی

[ad_1]

از طریق استفاده از میکروکنترلر تکنولوژی تولید نقره کلوئیدی بهينه غلظت و اندازه ذرات یک واقعیت است. آزمون در دانشگاه لیدز در Aquasilver شکل خالص از نقره کلوئیدی تولید شده توسط PyraMed ماشین نشان داده است که اندازه ذرات در محدوده 1 تا 10 نانومتر مربوط به نانومتر اندازه گروه از اتم است. این تبدیل به ذرات معلق در آب مقطر به تولید یک کلوئیدی با توجه به اتهامات الکترواستاتیک تولید شده توسط الکترولیز امن ترین روش تولید.

روش های مختلف تولید از نقره کلوئیدی در طول سال ها نشان داده اند که برق روش استفاده از الکترود نقره در آب تولید نانو ذرات که تبدیل به حالت تعلیق تولید کلوئیدی. اندازه ذرات مهم است برای مثال ذرات در منطقه از یک تا ده نانو متر و در اندازه فعال هستند در مهار ویروس اچ آی وی از اتصال به سلول های میزبان [1].

این PyraMed گرفته شده این روند به یک سطح جدید از اثر با استفاده از میکروکنترلر فن آوری است. این به این معنی که نقره ای الکترود کنترل توسط نرم افزار ذخیره شده در تراشه (شناخته شده توسط مهندسین الکترونیک به عنوان سیستم عامل). رفته اند روز از دو سیم, تمساح, کلیپ ها و ردیف باتری…

این PyaMed فناوری تضمین می کند که تنها آب مقطر استفاده از دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی آب قبل از شروع تولید. برخی از دستگاه ها در بازار نیست و تبعیض در مورد چه نوع از آب ما استفاده می شود اما این ویژگی مهم در طراحی فلسفه PyraMed. این است که اطمینان حاصل شود که ذرات نقره را ترکیب با مواد جامد محلول به تولید نقره نمک (مانند کلرید نقره). با استفاده از آب خالص و خلوص بالا نقره ای الکترود, تولید خالص نقره کلوئیدی به دست آورد (شناخته شده به عنوان Aquasilver).

به منظور اندازه گیری هدایت این PyraMed الکترود در حال مرتب به عنوان یک اندازه گیری ‘تلفن’, و همچنین تشکیل بخشی از فرایند الکترولیز. هنگامی که یک ولتاژ بین الکترود جریان بستگی به ابعاد سلول و رسانایی مایع است. به همراه ابعاد و ولتاژ ذخیره شده به عنوان ثابت در یک جاسازی شده معادله نوشته شده در کد C که بخشی از سیستم عامل طراحی شده است.

در طول چرخه تولید این PyraMed برنامه ریزی شده است برای معکوس کردن جریان در الکترود نقره با توجه به یک الگوریتم است که طول می کشد را به حساب تحرک ذرات نقره. این تضمین می کند که نقره ذرات رسوب در ورق مانند تشکل در مایع که موقعیت ایجاد می کند و حتی توزیع. به این دلیل PyraMed فرایند تولید است نه ولتاژ ثابت و جریان ثابت از زمان ثابت تعیین شده توسط الگوریتم متفاوت است با توجه به غلظت و عوامل دیگر. وجود دارد چندین مزیت این روش یکی بودن که تکان دهنده می شود غیر ضروری و همچنین برگشت از جریان تولید و حتی استفاده از الکترود.

این PyraMed در دسترس است در چندین مدل از SciTron شفا فن آوری

1. http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6

[ad_2]