اهمیت حسابداری و مدیریت پزشکی راه حل

[ad_1]

وقتی که می آید به خود را بهینه سازی چرخه درآمد برای اطمینان از عملکرد صاف از خود شیوه های پزشکی و سپس صورتحساب های پزشکی است و تنها راه حل برای افزایش سودآوری و جریان نقدی. هنگامی که یک بازدیدکننده داشته است بیمار هر گونه امکانات پزشکی وجود دارد برخی از هزینه های متحمل شده توسط گروه پزشکی و نیز وجود دارد برخی از هزینه های اضافی هنگامی که آنها خود را گسترش درمان است که می تواند بعد از آن ادعا کرد توسط بیمار ارائه دهنده بیمه. در این فرایند خدمات حسابداری و مدیریت پزشکی کمک درمانگاه به ادعای مقدار از ارائه دهنده بیمه بدون اجازه درمانگاه کارکنان زحمت در مورد روند.

را در خود بیشترین وقت کار حسابداری و مدیریت پزشکی و خدمات با دست کارشناسان و فن آوری های قدرتمند اطمینان حاصل شود که خود را در عمل های پزشکی است در حال اجرا در حداکثر بهره وری و سود دهی بالاتر است.

آن است که مسئولیت خود را به بررسی اینکه آیا پزشکی ادعا می کند از مشتریان به درستی پردازش و ارائه در زمان. صدور صورت حساب است انجام شود در یک شیوه ای کارآمد برای فعال کردن حداکثر بازپرداخت برای همه فرستاده شده ادعا می کند.

این چرخه صدور صورت حساب شروع می شود به عنوان به زودی به عنوان بیمار اطلاعات ثبت شده و به روز شده بنابراین پزشک باید با ارائه دهنده بیمه خود را در مورد مشخص صدور صورت حساب مورد نیاز است.

و با این شروع می شود به کمال است که با پزشکان و کارشناسان انجام وظیفه خود برای کاهش خطاها و بهینه سازی این چرخه. حتی با فن آوری های پیشرفته و به روز رسانی نرم افزار آن است که سخت به ماندن خطا رایگان.

بنابراین قبل از اینکه جسارت به این حرفه, مطمئن شوید که شما آگاه هستند از جنبه های مهم حسابداری و مدیریت پزشکی برای افزایش و بهینه سازی چرخه درآمد برای این شرکت است.

1. جمعیت: تغذیه صحیح داده های مربوط به بیمار نام و نام خانوادگی آدرس و تلفن محل کار, بیمه و تایید واجد شرایط بودن.

2. اتهام مطلب: اختصاص مناسب $ ارزش هر برنامه نویسی و هزینه مناسب برنامه پس از ایجاد بيماران حساب. بر اساس حساب خاص, قوانین اتهامات وارد شده به مشتری و صدور صورت حساب های پزشکی. یک اشتباه اتهام ورود ممکن است منجر به انکار این ادعا است.

3. حمل و نقل ادعا می کند: درصد الکترونیکی ادعا و زمان از اتهام ورود به انتقال.

4. پست پرداخت: همه مودیان یا ارسال یک توضیح از مزایای یا الکترونیکی حواله مشاوره نسبت به پرداخت ادعا می کنند. یک تعادل منفی غالب برای این ادعا هنگامی که مشتری را تاخیر در یا در پاسخ به پرداخت کننده چک یا ارسال الکترونیکی حواله مشاوره و توضیح مزایای.

5. مدیریت انکار: با انجام اصلاحات سریع در زمان ارسال و پرداخت و نحوه پیگیری انکار دلایل.

6. پرداخت نشده و تجدید نظر: اینها پیچیده تر از انکار ادعا و آن نیاز به ساخت یک تماس پیگیری برای بررسی وضعیت بررسی کنید که پاسخگو نیست.

[ad_2]